Ajuntament de Centelles

CONSUM

Oficina Municipal d’Informació i Defensa del Consumidor

L’Ajuntament de Centelles, mitjançant l’adhesió al conveni de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona posa a disposició dels seus ciutadans una Oficina Municipal d’Informació i Defensa del Consumidor. Aquesta oficina té com objectiu:

 • Informar, de manera personalitzada, sobre els drets de les persones consumidores i usuàries.
 • Orientar, sobre les consultes i les reclamacions de les persones consumidores i usuàries en el cas que no respectin els seus drets i sobre les vies establertes per resoldre el seu conflicte.
 • Mitjançar entre les parts per a la resolució de determinades qüestions.
 • Fomentar l’educació i la formació de les persones consumidores i usuàries en temes de consum de béns o la utilització de serveis, mitjançant campanyes divulgatives, publicacions, jornades, etc.
 • Fomentar l’assessorament al teixit comercial en referència als drets i deures dels consumidors mitjançant campanyes d’inspecció informatives i activitats formatives per a col·lectius d’empresaris.

Tràmits de consum

Es poden fer reclamacions, consultes, informació sobre drets dels consumidors i usuaris.
Atenció personalitzada i gratuïta amb tècnics de la Diputació de Barcelona:

- Telefonia
- Etiquetatge i garanties
- Comerç
- Serveis post-venta
- Compra / lloguer habitatge
- Assegurances
- Serveis bancaris
- Viatges
- Vehicles
- Subministraments ...

Tramitació

Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà
Quan es pot demanar: 4t dimecres de mes d’11 a 13.30 h a la Plaça Major

Calendari 2017 de l'Unitat Mòbil d'Informació al Consumidor
Dimecres
25
de gener
Dimecres
22
de febrer
Dimecres
22
de març
Dimecres
26
d'abril
Dimecres
24
de maig
Dimecres
28
de juny
Dimecres
26
de juliol
Dimecres
27
de setembre
Dimecres
25
d'octubre
Dimecres
22
de novembre


Cost: gratuït
Documentació a aportar:
- Full de consulta
- Documentació justificativa (contracte de serveis, tiquet de compra, albarà, factura, rebut, publicitat, certificat de garantia,...) que recolzi la vostra reclamació i les dades de l’empresa o persona contra qui voleu reclamar.

On es pot fer?

 • Presencialment:
  - a l’Oficina d’Atenció al ciutadà, OAC (només tramesa de dades)
  - a l’Oficina Mòbil de la Diputació (consulteu dates de la propera visita prevista a l’OAC)
 • Per internet:
  S’haurà de facilitar el model específic de comunicació de dades a enviar, subministrat des de l’OAC o que us podeu baixar d’aquesta pàgina. Aquest imprès ha de contenir les dades de la persona que reclama i de l’empresa o persona contra la que es presenta reclamació.

  Documentació justificativa (contracte de serveis, tiquet de compra, albarà, factura, rebut, publicitat, certificat de garantia,...)

  La documentació haurà de ser facilitada el servei de Promoció Econòmica (C/Nou,11) o per correu electrònic a cntl.ope@diba.cat

Enllaços d’interès de l’àrea de consum

• Diputació de Barcelona: www.diba.cat/consum
• Agència catalana del Consum (Generalitat): www.consum.cat
• Instituto Nacional del Consumo (Estatal): www.consumo-inc.es

Organisme responsable: Ajuntament de Centelles i Diputació de Barcelona

PER MÉS INFORMACIÓ:

Servei de Promoció Econòmica
Tel. 938 811 257

 

Data actualització: 11/01/2017

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094