L'alcade opina

Dona'ns la teva opinió de l'artícle "El Servei Elèctric Municipal de Centelles fa 90 anys (1926 – 2016)".
 

Codi seguretat