L'alcade opina

Dona'ns la teva opinió de l'artícle "Desenvolupament del Pla general del 1983"
 

Codi seguretat