L'alcade opina

Dona'ns la teva opinió de l'artícle "La línia fèrria Barcelona - Puigcerdà".
 

Codi seguretat