Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Plantejament global del nucli antic

En els últims anys a Centelles hem iniciat el desenvolupament d’una reforma del nucli antic que ha significat l’arranjament del centre històric: els carrers de Jesús, Nou i del Socós, les places Major, de Mossèn Xandri i la Vella, el Triquet, la plaça de la Rectoria i els carrers de l’Hospital, de Santa Anna, de Sant Cristòfol i del Centre.

Paral·lelament amb aquestes actuacions hem obert el pas que uneix el carrer de l’Hospital amb els horts de cal Comte, el del carrer del Socós amb la ronda de les Tàpies i el del carrer del Socós amb el carrer del Riumundé i l’arranjament de la plaça del Riumundé. Aquests passos han significat una millora per als vianants a les zones de l’eixample del sector de la plaça de Catalunya i de la ronda de les Coromines, l’arranjament de la ronda de les Tàpies i l’obertura del carrer del Palau dels Comtes.

Les actuacions urbanístiques de l’eixample, dites darrera muralles, han significat un creixement important en habitatges, tant en el sector de la ronda de les Tàpies com en el dels carrers de Sant Josep, de la Mare de Déu de Montserrat i del Palau dels Comtes –uns 180-, com també en tot el contorn de la places de Catalunya i de Can Cases –uns 300- que permeten una connexió directa amb el centre, fàcil i a peu, sense cap problema.

Això ha propiciat el creixement compacte d’acord amb el Pla general, fet absolutament sostenible ja que s’ha realitzat un consum adequat del territori amb habitatges.

Ara ens cal reblar el clau i acabar d’arranjar el que n’anomenem fora muralles. Si per una banda ja hem ordenat el dintre muralles i la propietat privada ha arranjant, ha fet de nou molts dels habitatges i ha evitat així la degradació del centre, considerem que l’actuació s’està fent d’acord amb el nostre projecte de reforma: rehabilitar la majoria d’habitatges del nucli antic. Una vegada fet això ens toca actuar en altres zones molt importants:

1- La zona del Vapor esponjant l’antiga fàbrica fen-t’hi aparcaments i altres serveis i connectar-la amb els habitatges que s’estan fent a la zona d’una manera directa cap al centre.

2- La rehabilitació del carrer Fortuny, de la plaça de l’estació, del seu entorn i de la passera que connectarà amb el futur centre escolar que ara es comença a construir, inicialment, amb la nova llar d’infants al carrer dels Hostalets cantonada amb el carrer del Cementiri.

3- La zona del torrent de la Cira s’ha de cobrir per tal de connectar el Passeig amb la pista del casal Francesc Macià i el carrer de l’Hospital amb la possibilitat de rehabilitar els darreres dels habitatges del carrer de Santa Anna i de la plaça de Mossèn Xandri i donar-li un aspecte de conjunt a aquesta actuació que permeti tenir tota una zona de lleure i de passeig amable per als vianants en aquest entorn. Alhora s’han de rehabilitar els habitatges antics que hi ha en aquesta zona i condicionar-los amb ascensors.

4- Un altre àmbit en el qual hem d’actuar és el carrer de Rafael Casanova on hi ha quatre blocs de pisos construïts als anys 70 i on conviuen, sobretot, gent gran que viu sola i persones nouvingudes. Una de les seves principals deficiències és la manca d’ascensors i com que els pisos són petits la instal·lació serà complexa i s’haurà de buscar una manera enginyosa per emplaçar-los, cosa que comportarà arranjar el carrer, eixamplar les voreres i alhora buscar una millor connexió amb el carrer de Collsuspina.

5- En la mateixa línia hi ha els edificis del passatge de les Escoles; 24 pisos encaixonats en un call entre les escoles i el carrer de la Font Calenta en el qual ja s’ha fet una intervenció urbanística, però s’han de rehabilitar els habitatges i posar-hi ascensors, per tal de continuar millorant l’entorn i la convivència de les persones que hi habiten. En aquest contorn una de les millores essencials es reurbanitzar l’avinguda de les Escoles, just al davant del CEIP Ildefons Cerdà, per tal de garantir una millor accessibilitat en les entrades i sortides de la mainada i tenir en compte que, a més, és una escola inclusiva. Val a dir que en aquest municipi tenim totes les escoles inclusives.

6- Un altre dels aspectes importants a treballar són el blocs de pisos del carrer de l’Hospital, un conjunt d’habitatges construïts a principis dels anys 70 sobre el torrent de la Cira amb temes pendents com la legalització dels garatges, la ignifugació de les bigues de ferro que sostenen l’edifici i la col·locació d’ascensors que es podrien instal·lar, potser, a la part del darrera, sempre i quan es busqui la formula per aconseguir alhora millorar visualment l’entorn ja que estan al centre de la població. En aquests pisos també hi viuen majoritàriament persones d’edat avançada i nouvingudes.

7- El palau dels comtes és un edifici emblemàtic del municipi declarat Bé Nacional d’Interès Cultural amb la referència R-1-51-7299, de propietat privada, que en aquest moment està en desús, excepte un petit bar i una oficina bancària, en la resta, que suma uns 2000 metres, no hi ha cap mena d’activitat. Per tal de buscar-hi una sortida estem intentant trobar-hi, juntament amb la propietat, una utilitat i ja tenim un estudi fet per posar-hi un hotel de 4 estrelles amb finançament privat. Aquest edifici forma part del conjunt rehabilitat del nucli antic ja que és una peça fonamental tant del nostre passat històric com del conjunt arquitectònic del municipi.

En definitiva ens cal acabar aquest planejament global que, de mica en mica, pas a pas, ha anat donant forma a Centelles i en el qual el nostre únic interès és arranjar la vila per a viure i conviure d’acord amb les necessitats i les exigències de convivència que ens hem marcat per aquest segle XXI.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, abril de 2008 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094