Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

L'Electra una empresa amb futur

El Servei Elèctric Municipal és una empresa de titularitat íntegrament municipal que té 83 anys de vida i ha estat una de les més singulars del sector elèctric del nostre país. Va néixer amb la voluntat de 48 centellencs i de l’entitat Fomento Industrial que varen ser els impulsors que van crear l’Electra Popular Centellense, SA.

Va sorgir per a la generació i la distribució d’electricitat, però amb el pas del temps la generació només va ser possible durant els inicis i de sempre ha estat una empresa de distribució d’electricitat que dóna servei a tot el terme municipal.

El fet de ser una empresa municipal ha permès tenir una excel·lent xarxa de distribució d’electricitat, gràcies a la voluntat dels dirigents polítics municipals i, en especial, dels seus treballadors i s’han reinvertit bona part dels beneficis en millorar la xarxa de distribució.

En aquest moment tenim 42 km de xarxa de mitja tensió de 25.000 V, 20 km de xarxa de baixa tensió a 220 i 380 V, un total de 71 ET de transformació i una connexió en el terme municipal de 220.000 V que ens permet donar un subministrament d’electricitat excel·lent.

Tota aquesta activitat s’ha fet al llarg dels anys, però, especialment, en aquests últims s’hi ha donat un impuls molt important que ens ha permès incrementar moltes ET i transformant-les totes per a posar-les al dia. També s’han fet la tercera i la quarta connexió soterrànies cap a la població, entrant pel sector del Bellesguard i s’ha portat a terme una doble connexió des de la nostra estació de Banyeres a la de FECSA ENDESA per garantir el subministrament continuat sense cap mena de problema i, finalment, properament inaugurarem una oficina virtual a través de la pàgina WEB www.electradis.cat

L’Electra Municipal ha estat possible gràcies a la voluntat de tots els seus dirigents de no crear despeses supèrflues i cap dels directius ha cobrat res de l’empresa. Això ha fet possible mantenir i millorar constantment les instal·lacions i els recursos econòmics de l’Ajuntament.

Ara, en la nova etapa que es va iniciar el 2001 a través d’una normativa Europea, s’ha de separar el servei de generació, de distribució i de comercialització. Nosaltres ja ens hem anat adaptant a la nova normativa creant, en el seu moment, dues empreses: Electradistribució Centelles, SL i Electracomercial Centelles, SLU.

Aquestes dues empreses són les que han de garantir el futur de la nostra activitat. Una a través de l’Electradistribució, que és la que gestiona tota la xarxa de titularitat municipal, en la qual hi passa tota l’energia que centellencs i centellenques consumim domèsticament, industrialment o a través dels serveis. Amb la liberalització del sector elèctric aquesta energia no solament la podem comercialitzar a través de la comercial, sinó també altres empreses del sector que tinguin clients en el nostre àmbit d’actuació. A aquestes empreses els cobrarem un peatge per deixar-les passar per les nostres instal·lacions. La voluntat és mantenir el màxim de clients possibles que vulguin rebre l’energia elèctrica a través de l’empresa comercial municipal.

A partir de l’1 de juliol tot el mercat estarà liberalitzat, per la qual cosa, a diferència del que passava fins ara que només ho estava el sector industrial, tots els abonats poden optar per ser clients de qualsevol companyia elèctrica.

Si no manifesten el contrari, tothom que tingui una potència contractada de menys de 10 KW passarà a ser client d'Electracomercial Centelles, SLU i els seguirem subministrant com ja veníem fent fins ara per l'Electradistribució Centelles, SLU.

La principal repercussió que tindrà la implantació del mercat lliure i la conseqüent desaparició de la tarifa integral és que l’energia ja no tindrà un preu fix, sinó que podrà variar trimestralment segons la llei de l’oferta i de la demanda i del tram horari en què es realitzi el consum.

Aquest canvi radical tarifari no significa a la pràctica que hi hagi unes rebaixes importants en el cost final de l’electricitat, sinó que es comptabilitzarà d’una altra manera i dependrà dels preus del combustible i de com es genera l’energia elèctrica que farà oscil·lar el preu, cèntim amunt, cèntim avall per quilovat.

Nosaltres estem preparats per aquest nou concepte tarifari i per la nova manera de comercialitzar l’energia elèctrica. Tenim creades les empreses i tot l’aparell administratiu i tècnic a punt; ara, solament ens cal tenir la confiança de tothom per tal que l’empresa continuï generant beneficis per a la població.

Miquel Arisa Coma

Alcalde de Centelles

Centelles, abril de 2009 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094