Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

L'euro

En aquest moment la situació econòmica d’Europa és molt delicada, ja que els estats de la zona euro han hagut de fer front al pla de rescat de l’economia de Grècia, que està en bancarrota tècnica, fet que significa una molt mala notícia per a tota la ciutadania que estem dintre de la moneda única europea.

Des de la seva implantació aquesta moneda ha estat beneficiosa per a les nostres economies, ja que ens ha estalviat un munt de despeses innecessàries en canvis de moneda i en diferents tipus de aranzels, cosa que ha portat a una economia molt més fluida. Però una cosa és la regulació econòmica dels països, que depèn de cada un d’ells, de les seves estratègies, de la capacitat creativa i de la creació de riquesa, i l’altra és la política monetària que és única per a tots els països de la zona.

Quan passa aquesta disparitat cal que hi hagi una forta comunicació i transparència en cada un dels països i aquest ha estat un dels principals problemes: la manca de claredat i de transparència de les polítiques impositives i de balanços de l’economia de Grècia que ha provocat que el dèficit hagi estat tres vegades superior al que deien que tenien.

Per què ha passat això? segons sembla per varies raons: per la poca capacitat productiva, per la forta despesa que té el país en àmbits funcionarials -com orientació cal dir que la jubilació està als 61 anys i hi ha un 25% de treballadors són funcionaris- i per una corrupció bastant generalitzada que ha fet que tot es distorsionés i hagi estat difícil de controlar.

Estem davant d’una situació que cal que tots plegats ens preguem seriosament, ja que l’economia d’un país és com la d’una llar; això vol dir que no es pot gastar més del que es té i si anem gastant més del que tenim arribarà un moment en què els deutes ens aclapararan i la sortida serà inviable.

Ara tota la resta d’estats de la unitat europea fem front a aquesta situació de Grècia; això vol dir que cada un de nosaltres ha de fer un préstec als grecs per tal que puguin pagar els seus deutes i sanejar l’economia. En aquest cas ha estat possible perquè dins del conjunt de la zona euro la dimensió d’aquest estat és petita. Ara bé, n’hem de prendre bona nota ja que si hi hagués una altra situació com aquesta seria molt difícil que ens en poguéssim sortir, cosa que podria significar la mort de la moneda única amb el corresponent desastre econòmic per atots els països membres.

Per tant cal que fem bé els deures i no gastem més del que puguem pagar, per molt que ens costi, i adaptem les economies, tant les particulars com les públiques, als nostres ingressos.

També al nostre país hem vist en aquesta última dècada com molta gent embogia demanant préstecs als bancs que els hi concedien amb molt poques garanties de solvència. El resultat el coneixem tots i ha estat un fort creixement en uns sectors molt importants com la construcció i els serveis; i ara ens trobem que tot el gruix d’habitatges que hi ha construïts sense estar habitats i tots els préstecs que hi ha per tornar han paralitzat la construcció per uns quants anys i si haguéssim crescut molt més paulatinament amb la demanda real d’habitatges aquesta parada no hauria estat tant llarga i no hi haurien hagut les consegüents pèrdues econòmiques que això ha representat.

Pel que fa als serveis, com que hi havia un fort creixement, la situació permetia augmentar-los i ara tenim serioses dificultats per mantenir-los, ja que els ingressos han minvat molt i la paralització econòmica implica majors necessitats per cobrir en aquells grups de persones amb menys recursos.

Per tant la lliçó és clara, altra cosa és que ens la creguem. Sempre cal que fem les coses que econòmicament puguem ser capaços d’assumir i pagar, si fem el contrari ens enganyem nosaltres mateixos i a la llarga les conseqüències són desastroses. Però això no vol dir que haguem de defallir, ans el contrari, hem de ser imaginatius i treballadors per buscar noves sortides per fer front a aquesta crisi financera.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, abril de 2010 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094