Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

El futur de la distribució de l’energia

L’energia és la base del progrés i l’energia elèctrica ha estat cabdal per a qualsevol societat desenvolupada com la que vivim. Però el més important de l’obtenció d’energia -que en aquests moments pot ser nuclear, fotovoltaica, termosolar, tèrmica (a través del carbó), eòlica o hidràulica- és la seva distribució, ja que cada dia més serà el que determinarà si una societat està preparada per tenir una bona instal·lació que permeti poder-hi accedir en qualsevol punt d’un país, en aquest cas del nostre.

Això passa per tenir una trama molt ben connectada de xarxes elèctriques de molt alta, alta, mitja i baixa tensió que permeti distribuir-la i que els usuaris la puguin obtenir des de qualsevol nucli urbà. Fins fa ben poc la distribució anava des de la molt alta tensió, que era el centre de producció d’energia, fins a la mitja i baixa tensió, que eren els centres receptors o sigui les indústries i les llars.

En aquests últims anys tot això ha anat canviant i en el propers encara ha de fer-ho molt més.
 
En aquest moment la distribució d’energia dels estats ve determinada per tres entitats ben diferenciades: les productores, les distribuïdores i les comercialitzadores. Per tant, siguin quines siguin les capacitats de generació d’energia han d’estar vinculades a una entitat jurídica pròpia independent que solament es dedica a produir energia que aboca a la xarxa i les empreses distribuïdores la reparteixen pel territori i, periòdicament, les empreses comercialitzadores són les que la venen als consumidors.

Tota l’energia que es produeix està regulada per la Red Eléctrica Española i per la Comisión Nacional de Energia que és qui la controla. Llavors es posa a la venda a les empreses comercialitzadores i aquestes la revenen als usuaris. El preu va en funció de la capacitat de producció d’energia, de la qual n’hi ha més o menys segons el vent, l’aigua o el sol.  Aquest cúmul d’energia té un preu segons si se n’ha produït molta o poca i en cas que en falti s’ha de aconseguir a través de les nuclears, les tèrmiques, etc. i tots aquests tràmits són d’una enorme complexitat.

Quan estigui tot legislat arribarà un nou servei de producció d’energia que és el de l’autoconsum. Això vol dir que amb una instal·lació de menys de 100 KW podrem produir a casa energia fotovoltaica o eòlica i si ens en sobra la podrem abocar a la xarxa. Llavors s’ha d’establir el balanç net, que vol dir que ja que amb aquests sistemes no es produeix energia les 24 hores el dia, quan no n’hi ha prou s’ha d’agafar de la xarxa i quan n’hi ha un excedent s’hi pot abocar. Al final de l’any es passaran comptes per si s’ha produït més energia o menys i també per a pagar les taxes i els peatges que hi ha sobre les energies.

La base de tot aquest procés, perquè aquest sistema funcioni perfectament, és tenir una excel·lent xarxa. Amb tot això estem davant de nous reptes per obtenir energia, que n’hi ha molta i saber-la distribuir correctament pel bé de la societat i la creació de riquesa.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, abril 2013 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094