Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Deu anys de la biblioteca La Cooperativa

Fa dotze anys que vaig començar a treballar per tal que Centelles pogués tenir una biblioteca publica. Tot i que des de l’any 1977 hi havia la de “La Caixa”, que va fer un servei digne, no feia les tasques pròpies d’una biblioteca pública. Per aquest motiu i perquè, en aquell moment, volien tancar la de “La Caixa”, el nostre interès va ser trobar un espai cèntric per construir-n’hi una de municipal. Així doncs, vàrem començar a buscar un lloc idoni per instal·lar-la. Aleshores, La Cooperativa de queviures tenia greus problemes econòmics i havia de tancar i ens vam plantejar d’adquirir l’edifici per tal ubicar-hi la biblioteca.

Penso que va ser un encert posar la biblioteca en aquest lloc tan cèntric i amb tan bona accessibilitat ja que ha permès que sigui un espai públic molt concorregut, tal com ho demostren les dades d’usuaris des del 1988 fins ara.

La biblioteca de “La Caixa” tenia un fons de 13.209 documents, que va passar a la biblioteca municipal a través d’un conveni. Després de l’expurgació de documentes obsolets i de la renovació de gran part del fons, vam inaugurar la nova biblioteca amb 14.289.

Ara, al cap de 10 anys, disposa de 30.064 documentes dels quals 23.006 són llibres; la resta, revistes i material audiovisual.

Durant els primers vuit mesos de funcionament, de maig a desembre de 1988, van passar per la biblioteca 11.825 persones que es varen endur en préstec 9.415 documents. I per veure l’increment d’usuaris, hem de tenir present que l’any passat van arribar als 20.215 i els préstecs a 23.832.

La incorporació de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona ha permès agregar elements importants com material audiovisual, CD, vídeos, CD-R i, més endavant, DVD. A més, el fet d’integrar-nos en una xarxa informatitzada permet tenir a l’abast el servei interbibliotecari per aconseguir documents d’altres biblioteques en un termini que oscil·la d’entre 2 a 10 dies.

Totes aquestes millores s’han complementat amb el servei d’Internet, l’any 2001 i amb l’accés a la xarxa al Wi-Fi, l’any 2007.

Tenim, doncs, un gran equipament cultural al servei de tots els centellencs i centellenques que ofereix un servei excel·lent gràcies a la instal·lació, però sobretot a la dedicació i el saber fer de la direcció i de la resta de persones que hi treballen.

Deu anys són pocs si ho mirem amb perspectiva històrica, però per nosaltres són molt perquè durant aquesta dècada hem pogut donar un servei de qualitat gràcies a la Diputació de Barcelona i a la nostra voluntat de tenir un servei de aquestes característiques complementat amb exposicions, debats, tertúlies literàries, recitals de poesia i hores del conte. Tot això fa que ens el sentim com un equipament proper a tothom que permet formar-nos i informar-nos dia a dia.


Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, agost de 2008 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094