Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Malgrat ens pesi hem d’eixugar el deute

Tot i que hem de ser optimistes, la situació econòmica del país no deixa de ser preocupant. D’ençà de l’euro tota la societat va entrar a consumir d’una manera que jo diria desmesurada i el preu de les coses va pujar sensiblement; no cal dir que si féssim un càlcul mental de cada una de les coses que comprem, del que costava en pessetes i el que costa en euros, moltes vegades ens espantaríem.

Per exemple vas a fer un entrepà i una beguda i val aproximadament tres euros, la qual cosa vol dir 500 pessetes de les d’abans. Si ens haguessin dit que això ens costava 500 pessetes no haguéssim ni entrat en el bar. Així podríem anar fent amb molts altres productes i béns de serveis. Aquest consum ens ha portat  a una espiral de demanda de crèdits per poder-hi fer front i durant uns anys la facilitat per demanar crèdits era molt gran i vam anar adquirint habitatges, cotxes i molts altres productes a més de portar, la gran majoria de la població, un ritme de vida més alt del que ens pertocava.

Això mateix ha fet l’Administració; hem anat creant serveis i serveis, i no dubto ni poso en entredit la seva necessitat, però moltes vegades s’han creat sense tenir el suport econòmic per a mantenir-los.

De cop tot aquest globus que hem anat creant ha explotat i ara ens trobem amb una situació bastant complicada ja que hem de tornar els diners demanats, ja sigui individualment com col·lectivament i hem de revisar tots els serveis que donem com a Administració i com a particulars i si som capaços de mantenir-los. Ara vénen les retallades de l’economia familiar perquè tenim situacions molt complicades de persones a l’atur i amb préstecs per a tornar, cosa molt difícil d’afrontar. El mateix ha passat a l’Administració: hem de tornar préstecs que havíem demanat i hem de mantenir uns serveis que estem oferint i que vam pagar a través d’aquests préstecs, i ara ens cal analitzar si els podem mantenir.

Tot això es feia amb la complicitat de totes les administracions i unes anaven passant la responsabilitat a les altres, com són els casos de les escoles de música i de les llars de infants amb les quals hi va haver uns compromisos per construir-les i posar-les en funcionament i que ens pagarien als ajuntaments un tant per alumne per tal de poder fer aquestes activitats. Per a les llars d’infants rebíem 1.800 euros per alumne i curs, i enguany ens va arribar una notificació que ho rebaixaven a 1.300 euros i que després de negociar-ho entre el conjunt dels municipis i la Generalitat s’ha arribat a una solució més suportable de 1.600 euros per alumne; tot i així és una rebaixa molt considerable. Una cosa semblant passa a l’Escola de Música, amb la Llei de la dependència i amb l’atenció sanitària. Tot plegat vol dir que la situació és complexa, que no ens podem enganyar i que solament la podrem afrontar si tenim el convenciment que un dia vàrem gastar molt més del que teníem i que ara hem de tornar tot allò de més gastat bé o malament.

L’entrada a l’euro, com passa amb tot, té coses positives i negatives. Una de positiva és l’enfortiment de la moneda d’uns països rics per fer front a una economia internacionalitzada. Una de negativa és que hem d’entendre que les nacions i els estats no tenen cap competència en matèria econòmica i, per tant, hem de seguir els dictats que es prefixen des d’uns organismes europeus que són els que marquen aquesta política econòmica i que és prioritari mantenir un dèficit estable per poder créixer i mantenir la riquesa que tenim.

Ara ens toca estrènyer-nos el cinturó i saber que mentre no haguem tornat allò que devem no podem tornar a gastar més, perquè els diners estalviats no eren estalvis nostres sinó que eren d’altres països, fins i tot de fora del nostre continent i en cas de tornar-ne a necessitar no ens en deixaran mentre no eixuguem el deute.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, agost 2011 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094