Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Les nostres entitats locals reflecteixen la vida de Centelles

Tradicionalment Centelles sempre ha estat un municipi amb molta activitat associativa, la qual cosa ha fet que un gran nombre de persones es dediquin a tasques relacionades amb la cultura, el lleure l’esport i socials, d’una manera abnegada i desinteressada.

Hi ha força persones que estan a dues i a tres associacions d’una manera activa, la qual cosa vol dir que participen del seu funcionament, de l’organització i del treball del dia a dia. Si ens mirem qualsevol activitat conformada dintre d’alguna entitat hi trobarem unes persones que dediquen moltes hores per tal que tot funcioni: portar el comptes, organitzar les activitats, buscar les persones que facin aquestes activitats, tenir cura de la indumentària que moltes vegades es necessita i moltes coses més.  

En l’àmbit esportiu, qualsevol entitat ha de formar part de la federació corresponent, organitzar els partits i els desplaçaments i com portar-los a terme i, òbviament, es necessiten entrenadors i delegats. En definitiva, cal la voluntat i l’esforç de moltes persones i la seva dedicació d’hores i diners per tal que tot funcioni.

Passa el mateix amb les activitats culturals, ja que per a organitzar les mostres de teatre, les activitats musicals i molts altres temes es requereix que unes persones es dediquin a endegar un programa coherent i tirin endavant tota la intendència sobre l’activitat, les persones, els conjunts, els grups de teatre...

En les activitats socials és exactament el mateix. Cal una dedicació de les persones que formen l’entitat cap a les persones més febles que necessiten l’ajuda dels demés i, per tant, vol dir tota una organització que ho projecti, ho desenvolupi i ho faci.

Tot això és molt important en l’organització del dia a dia i en la vertebració d’una societat d’àmbit municipal, ja que vol dir que hi ha més d’un centenar de persones dedicades amb més o menys intensitat a activitats, lúdiques, culturals, esportives i socials, i que darrera d’això hi ha una consciència de país que també es nota quan es fan activitats d’àmbit nacional on hi intervenen massivament moltes d’aquestes entitats. Podem dir amb orgull que si l’any 1996 a Centelles hi havia 39 entitats actualment n’hi ha 52 i les característiques de cada una d’elles les podeu trobar a la nostra pàgina web http://www.centelles.cat/

Paral·lelament a tot aquest conjunt d’activitats hi ha d’haver un colze a colze amb un ajuntament que es cregui aquesta estructura social de país i que posi els seus mitjans per tal que tota i cadascuna d’aquestes entitats es desenvolupi i per això podem trobar tot un seguit d’instal·lacions esportives, culturals o locals per a reunions que ajuden a desenvolupar d’una manera lògica i coherent la seva tasca.

Cal esmentar que un estudi recent sobre equipaments culturals demostra que Centelles està molt ben dotada d’aquest tipus d’equipaments i que està molt per sobre de la mitja de Catalunya, d’acord amb els seus habitants. El mateix podem dir de les instal·lacions esportives.

Per tant, tots plegats hem d’estar orgullosos de tenir un municipi que té una estructura i una capacitat per desenvolupar tot tipus d’activitats i això queda palès en tota i cada una d’aquestes activitats socials, culturals, esportives i de lleure.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, desembre 2012 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094