Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Lluminàries públiques

L’enllumenat públic ha tingut una evolució progressiva durant els últims anys. Hem de tenir en compte que el 1995 hi havia mil tres-cents seixanta-dos (1362) punts de llum al municipi de Centelles que cobrien tots els carrers del centre i nuclis de la perifèria com el carrer del Mas, Sant Pau, el carrer de les Falgueres, la carretera de Banyeres, els polígons... Aquests punts de llum han tingut una evolució considerable passant el 2007 a mil set-cents trenta-sis (1736) i el 2011 a mil vuit-cents seixanta-vuit (1868).          

La il·luminació nocturna als nuclis urbans serveix perquè les persones puguem circular amb comoditat i seguretat, però el que en un principi era una necessitat va anar degenerant en una il·luminació cada vegada més intensa i en gran part inútil, ja que es perdia cap el cel. Això es va agreujar l’última dècada quan es considerava que la il·luminació de nit havia de ser intensa i que això era un signe de benestar. Al final, entre tots, vàrem veure que s’havia de donar un servei adequat a les necessitats de la ciutadania, però assumible tant econòmicament com  mediambientalment.

És per aquest motiu que durant els últims anys hi ha hagut un fort corrent d’opinió en el qual s’alertava que la desmesura en la lluminària creava un greu problema mediambiental, tant pel malbaratament de consum d’energia que això representava com per la contaminació que priva d’observar les estrelles i altera el descans dels animals. A partir d’aquí s’han anat creant normatives que han regulant quin tipus d’il·luminació s’havia de posar per abaixar el cost de la contaminació energètica i lumínica.

És per això que nosaltres, d’ençà del 2007, hem aplicat totes aquestes normatives. Tenim en aquest moment, com ja he dit, mil vuit-cents seixanta-vuit (1868) lluminàries controlades per seixanta punts ubicats en les estacions transformadores de baixa tensió; d’aquestes ja en tenim més d’un 90 % que són de baix consum i s’han instal·lat, tal com marca la normativa vigent, ben enfocades cap a terra i els costats i no cap el cel. Aquestes lluminàries el 2007 van consumir un milió tres-cents catorze mil cinc cents quaranta sis (1.314.546) KW hora i el 2011 nou-cents noranta mil tres-cents vint-i-tres (990.323) KW hora, això vol dir un 30 % menys de consum energètic en aquest període de cinc anys, tot hi haver-hi cent trenta-dues lluminàries més.

Això comporta que donant un servei equiparable hem fet un estalvi important, tant en consum energètic com en contaminació lumínica.

D’entre els municipis que fem el control de consums de la comarca d’Osona, que són més de trenta, inclosos els més importants, som el que hem gestionat més correctament la instal·lació d’aquestes lluminàries així com el l’estalvi corresponent d’energia i hem  evitat enviar a l’aire un 20 % menys de CO2.

Això ve determinat per la voluntat que hi ha hagut per millorar, gràcies a la complicitat del servei elèctric municipal que hi ha estat treballant dia a dia per aconseguir-ho amb molt menys despesa econòmica, fins i tot augmentant el servei.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, febrer 2012 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094