Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Xarxa de clavegueram i depuració de les aigües residuals

De les moltes activitats que desenvolupa l’Administració local n’hi ha una de les més importants i que en canvi es veu poc: és la gestió de la xarxa de clavegueram i la depuració de les aigües residuals.

En aquests últims 17 anys s’han posat al dia molts trams de clavegueres i s’han connectat els que encara estaven a la xarxa general, ja que no podem oblidar que només 30 o 35 anys enrere es construïen molts habitatges nous sense connectar-los a la xarxa de clavegueram i en les rieres, com la de Marçó o la Cira, les aigües residuals baixaven per les seves lleres.

Durant tots aquests anys ha estat una de les tasques importants que hem fet els ajuntaments i com no podia ser d’altra manera, el nostre també. Avui podem dir que tenim una bona xarxa de clavegueram; evidentment que hi ha coses a millorar com connectar-hi un parell d’habitatges d’una petita barriada, però tota la resta està dintre la xarxa del municipi que és de 39507 metres amb 546 pous de registre. La xarxa està distribuïda en una part central, que és la que va cap a la depuradora, en la qual hi van confluint totes les altres xarxes més petites.

El 69 % de la xarxa és unitària, això vol dir que hi van aigües residuals i pluvials, el 16 % només és d’aigües residuals i el 15 % només de pluvials que va connectada directament a les rieres, cosa que evita que passin per la depuradora. Val a dir que la separació de les aigües ve determinada per una normativa molt recent i això s’ha fet amb una dificultat afegida en un municipi de molt desnivell com el nostre, ja que des del carrer de Sant Martí fins el barri de Sant Antoni hi ha uns 80 metres de desnivell i a més tenim un sòl de molta roca i poca terra que dificulta qualsevol rasa que s’hagi de fer.

Totes les actuacions que s’han fet en aquests últims 17 anys han anat acompanyades de la conducció de les aigües de pluja cap a les lleres de les rieres, fet que ha propiciat que la depuradora tingui menys aigua per depurar i ha evitat inundacions en zones com el carrer de Sant Martí, el del Riumundé, el carrer de Jesús, tot el centre i el pont de les Bruixes; llocs on quan plovia més de 40 litres per metre quadrat en poca estona hi havia problemes d’inundacions fins el punt que a les portes de les cases ja hi tenien unes guies on posaven unes fustes per tal d’evitar que l’aigua entrés a dintre.

És per aquest motiu que ara hem elaborat un Pla director de clavegueram per acabar de solucionar els treballs que falten, fer un pla de manteniment i de l’estat de les clavegueres i anar planificant els futurs arranjaments a fi i efecte de mantenir tota la xarxa al dia i en bon estat.

Tota aquesta tasca de planificar i de millorar té com a finalitat la salubritat de l’entorn, la millora de les lleres, la recuperació del medi natural i la conducció cap a l’estació depuradora de les aigües residuals per tornar-les al riu en bon estat.

La depuradora de Centelles l’any passat va tractar 1.161.423 m3 d’aigües residuals de les quals el 24,5 % corresponen al municipi de Balenyà i la resta al de Centelles. Amb aquest tractament hem pogut veure la recuperació del riu Congost i hi hem tornat a veure vida: serps, peixos, crancs i ocells de ribera; cosa que ha suposat una gran millora per al medi natural i també per a la nostra salut. Tot això ha estat possible gràcies a l’esforç que fem tots plegats per millorar dia a dia totes aquestes conduccions d’aigües residuals que produïm la ciutadania i les indústries, però que som capaços de regenerar-les per al bé de tothom.

Tot això ha propiciat que les persones que avui tenim més de 60 anys haguem vist un procés en el qual unes rieres que estaven plenes de vida es van convertir en clavegueres a cel obert, cosa que va fer que ens hi giréssim d’esquena i ara ens omple de satisfacció veure que hem estat capaços de tornar a regenerar les rieres que havíem tingut de petits.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, febrer 2013 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094