Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

El Servei Elèctric Municipal de Centelles fa 90 anys (1926 – 2016)

Enguany celebrem els 90 anys del Servei Elèctric Municipal creat el 28 de març de 1926. És una efemèride molt important que una empresa de caràcter municipal hagi estat capaç de mantenir-se tot aquest llarg període de temps i amb bona salut de servei i financera, cosa que  no és fàcil i la prova és que en queden poques d’aquestes característiques que siguin estrictament de caràcter municipal i que donin servei a tot el terme. N’hi ha de municipals, especialment d’alta muntanya, que donen servei a un nucli i també n’hi ha un parell a l’estat que es mantenen però que ja hi ha entrat capital privat.
Durant aquests 90 anys el sector elèctric ha evolucionat moltíssim. A principis del segle passat les persones que optaven per expandir el servei elèctric a les empreses i als habitatges eren les més dinàmiques i innovadores de la societat perquè l’electricitat sempre ha estat un servei innovador que encara en aquests moment ho continua essent. En aquell moment es van crear múltiples companyies petites que produïen electricitat a través d’un salt d’aigua, d’un molí o d’un generador. Així es va anar tramant com una teranyina tota l’estesa de línies per tot l’estat i això va significar un pas de gegant en el progrés de la nostra societat.
En els anys 40 a l’estat hi havia més de 4000 empreses del sector elèctric que donaven servei a quasi tot el territori i ara només queden  les cinc grans empreses unides per l’organització UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica), la resta, 365, són petites empreses de diferents nivells que hem anat subsistint i hem resistit pel treball del dia a dia i totes les que han desaparegut o han estat absorbides per les grans companyies és que no van tenir clar que en aquest sector s’havia d’invertir constantment en tecnologia i posar al dia les instal·lacions i que el benefici era la inversió constant.
El Servei Electric Municipal ha estat capaç d’anar-se adequant a les necessitats del dia a dia. Fins l’any 1989 hi havia un pacte amb FECSA per tal que nosaltres donéssim servei als abonats de baixa tensió fins a 50 kW i en aquell moment vàrem pactar un nou contracte per tal d’establir que nosaltres donaríem subministrament en baixa tensió i ells en mitja, i a través de les nostres línies. En aquell moment hi havia dues empreses del municipi, una de teixits i una altra d’adobats de pell, de mitja tensió.
El nostre servei s’administrava a través d’una tarifa que es deia de subministrador. Fins l’any 2000 va estar molt regularitzat tot el sistema tarifari elèctric i, per tant, els augments, tots els drets d’embrancament i les activitats que es feien venien regularitzades a través del Butlletí Oficial de l’Estat.
Va ser a partir de l’any 2000 que es va iniciar la liberalització del servei elèctric estatal i es varen crear tres segments que havien d’estar separats jurídicament uns dels altres: la generació, la distribució i la comercialització de l’electricitat.
Nosaltres ja vàrem optar des del primer moment per crear les entitats jurídiques dels dos sectors que oferíem, que eren la distribució i la comercialització i per aquest motiu es va formalitzar una societat limitada, totalment amb capital públic, per cada una de les empreses. Els òrgans de direcció són el Ple municipal i la Presidència que recau en l’alcalde.
D’aquesta manera vàrem poder continuar donant servei, d’acord amb la nova normativa que emana de les lleis estatals i europees sobre la liberalització del servei elèctric i així continuar exercint aquesta activitat de servei públic.
Paral·lelament amb tot l’ordenament jurídic, en el qual sempre hem estat al dia en el compliment de tots els requisits i de les estipulacions legals determinades, també ha estat voluntat durant aquests llargs 90 anys anar actualitzant les instal·lacions; i si en un cert moment en què els centres de transformació de mitja i baixa tensió eren de 6 kW s’han anat passant a 25 kW per donar millor servei. També l’any 90 es va traslladar  la connexió de subministrament elèctric de la línia que anava de Granollers a Vic i que nosaltres connectàvem a l’Estació Transformadora (ET) que hi ha a l’avinguda de les Escoles i vàrem fer una connexió a l’ET d’alta tensió de Banyeres, passant a connectar a 220 kW, fet que garantia un subministrament d’alta qualitat. Durant aquests més de 25 anys s’han  anat canviant totes les estacions transformadores motoritzables, s’han anat transformant de 220 a 400 vols per tal que les persones usuàries puguin tenir un excel·lent servei així com també s’han anat instal·lant estacions transformadores perquè aquest servei sigui molt més eficient i fent que totes aquestes estacions sempre tinguin una doble connexió de mitja tensió per evitar talls de subministrament; i ara encara hem fet un pas molt més important que ha estat passar fibra òptica a totes les estacions i així poder fer la lectura dels comptadors i les operacions de connexió i desconnexió d’una manera robotitzada i molt més segura.
Tot això ha estat per la voluntat de servei que s’ha tingut gràcies a tot el personal de les empreses elèctriques que se les ha sentides seves i sempre ha buscat el millor per a l’empresa; i també per  la voluntat política perquè hem tingut clars els suggeriments i les necessitats del sector per tal de millorar la companyia, les instal·lacions, tant tècnicament com legalment. D’aquí també n’ha nascut un nou servei que ha estat l’estesa de la fibra òptica a tot el municipi i així poder donar aquest servei a empreses, comerços, servies i a la ciutadania.
Amb la fibra òptica en aquest moment donem servei a més de 600 abonats a Centelles, fet que ens fa un municipi de referència tecnològicament
El mèrit de la nostra empresa rau especialment pels quaranta-vuit emprenedors que van iniciar, a principis del segle passat, tot el procés de creació d’una empresa elèctrica davant les dificultats que tenien perquè els donessin la força elèctrica necessària per poder tirar endavant les seves indústries i tallers, a tots els treballadors i les treballadores que hi han estat i hi estan, i als que l’han dirigida que han tingut i tenim clar que un sector tan dinàmic com aquest vol dir treballar per estar al dia constantment en tots els àmbits: el tecnològic, el de xarxa i l’econòmic; i en tots els aspectes que la complexitat d’un sector com aquest fa que jurídicament s’hagi de prestar molta atenció a les exigències legitimes de les persones usuàries i també que en l’àmbit econòmic sigui rendible per a poder seguir invertint i mantenint els serveis al dia.
Com no pot ser d’una altra manera, ara tenim importantíssims reptes en els quals hem de ser  pioners, com són  totes les instal·lacions d’autoconsum, l’estalvi energètic i l’automatització de la xarxa. En definitiva fer les xarxes intel·ligents per tal de donar més utilitat a tota aquesta instal·lació, tant en bé de la companyia com de les persones usuàries.
És per això que celebrem poder continuar en aquest sector tan competitiu i haver sobreviscut a les múltiples incerteses durant tots aquests anys que ha tingut i té un sector tant important i necessari com aquest, que ha passat de ser un servei complementari a un servei totalment necessari en la nostra societat actual, per això hi seguirem posant els cinc sentits per a continuar-hi apostant.

Miquel Arisa Coma
Alcalde

Centelles, febrer de 2016 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094