Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Comencem un nou any

Comencem un nou exercici i hem de planificar-lo amb totes les activitats, les actuacions i els serveis que volem donar a la ciutadania. És per aquest motiu que el proppassat 29 de desembre es va aprovar el pressupost del 2009, en el qual hi vam aglutinar totes i cadascuna de les actuacions que volem portar a terme.

Enguany, a més, s’hi afegeix una acció concreta, com és l’ajuda que el govern central ha fet als municipis pel foment de l’ocupació. En el cas de Centelles, puja a un total de 1.222.812 euros, que curiosament no han d’estar aplicats en el pressupost municipal. Aniran molt bé per donar feina, per arranjar carrers i per instal·lacions d’aigua i de llum de quinze d’aquestes vies.

Darrera de cada una de les actuacions s’amaga tot el treball que comporta fer-les. Començant per la cavalcada de Reis, al darrere hi ha una comissió d’una dotzena de persones i un equip de treball molt important que ha de fer totes les feines d’intendència: des de maquillar, fins a fer paquets, portar i arreglar les carrosses, tenir a punt tots els vestits, muntar la comparsa amb els músics i els figurants. De la mateixa manera passa amb el Cau de bruixes, amb el Carnestoltes, amb la Festa Major i amb totes les festes i les activitats culturals que es fan durant tot l’any.

Si donem una ullada a les activitats esportives succeeix exactament el mateix. En la majoria d’entitats hi ha un equip de persones que desinteressadament fan tota la tasca setmanal d’organitzar partits, tenir a punt el material i portar l’administració del club, per tal que tots els equips puguin entrenar-se i jugar els partits.

Hi ha aspectes però, molt importants, que es desenvolupen en el si de l’Ajuntament i que donen servei als ciutadans. Un bon exemple n’és l’àrea del benestar a la persona, en la qual s’atén a la gent que té necessitat d’ajuda domiciliària o els faciliten els tràmits per a l’ingrés a la Residència o al centre de dia. També des de Promoció Econòmica, on hi ha un equip que treballa colze a colze amb les empreses i els treballadors, s’intenta millorar la competitivitat i, a més, per tal d’enriquir l’oferta del comerç, s’organitzen activitats al costat del mercat del diumenge, com és el cas del Mercat de la tòfona, les actuacions lúdiques del Cau de bruixes o moltes d’altres.

Un altre aspecte important és la millora constant que es dóna a l’educació, a l’àmbit esportiu, a la piscina coberta, a les escoles bressol i a les escoles. Al darrere de totes aquestes activitats, hi ha un equip de persones que desenvolupem amb il·lusió i moltes ganes el nostre treball, per tal d’intentar solucionar els problemes del dia a dia que tenim al municipi. Tot això, amb perspectives de futur, com l’urbanisme, que s’ha de desenvolupar pensant en el creixement del municipi i que és la base que ha sustentat la història i la cultura de la nostra comunitat. Solament amb el creixement harmònic i ponderat que hem tingut, hem pogut fer un poble cohesionat com el que tenim i això és: urbanisme.

Té molta importància com desenvolupem els plans per tal d’assegurar la coherència de la nostra comunitat en el futur i pensem que aquest treball és el que estem fent amb rigor i amb perspectives clares d’unió social. Així, doncs el creixement dels últims anys ha estat harmònic a l’entorn del nucli antic amb l’obertura de passos, cosa que ens permet anar a peu i poder-nos relacionar d’una manera molt més franca amb tothom i s’ha mantingut, i es vol mantenir, el comerç al centre.

Per poder fer això ens calen uns espais públics endreçats. Nosaltres posem tot l’esforç en la neteja, en la col·locació de papereres i de cendres, en la recollida de deixalles, en intentar fer més amables els carrers posant-hi jardineres amb flors, arbres allà on l’orografia ho permet, ja que estem sobre un terreny amb molta roca i hi ha llocs on no és possible poder-n’hi plantar.

Però, tot això no ho podem fer sols, ens cal l’ajuda constant de tots els ciutadans i ciutadanes. Aquesta és l’exigència que ens hem de fer tots plegats, ja que per tenir un poble endreçat cal que tots hi posem el nostre gra de sorra, recollint els excrements si tenim gossos, procurant no fer més soroll del compte si tenim moto i pensar que no estem sols. Les persones som éssers bàsicament socials i, per tant, ens necessitem unes a les altres i ens hem de tractar amb respecte i amb tolerància, per gaudir d’una bona convivència com a comunitat.

Hi ha un fet que penso que cal que tots el tinguem present: la concepció de l’esperit de servei que tenim l’equip de govern. Tot i que és la nostra obligació, ho fem amb moltes ganes i il·lusió. Això es demostra en cada un dels detalls que desenvolupem, des de la fira de Nadal, que hem organitzat aquests dies per a la mainada, fins a cada una de les activitats que fem durant al llarg de l’any i que ens ocupa quasi cada cap de setmana. També davant una emergència, com és el cas de la nevada d’aquests primers dies de l’any, ens hem autoexigit estar al peu del canó i organitzar la retirada de la neu al més aviat possible, per facilitar així la mobilitat. Solament, amb aquest ànim de servei i amb la col·laboració de tothom podem treballar per millorar el nostre municipi.

Aquesta reflexió la fem ara que comencen un nou exercici i que hem hagut de planificar-lo, per tal de poder fer front a totes i a cada una de les activitats que hem de dur a terme.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, gener de 2009 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094