Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Estalvi d'energia

D’ençà del 2007 portem a terme el control de consums energètics de tots els edificis municipals i de l’enllumenat públic; tot això amb l’objectiu de controlar la despesa econòmica que comporta aquest consum i ser més eficients energèticament a fi i efecte de fer un poble sostenible, d’acord amb els paràmetres que es van acordar a l’Agenda 21 elaborada durant els anys 2003 i 2004.

Després de fer una auditoria energètica a cada un dels edificis municipals s’han desenvolupat diverses accions per tal de veure el grau d’aïllament que tenen i quina és la millor alternativa a l’hora d’aplicar la temperatura òptima que permeti treballar còmodament sense excés de calor o de fred.

A l’edifici de l’Ajuntament hi havia una caldera que funcionava amb gas i s’ha aprofitat  la bomba de calor que només funciona amb electricitat, cosa que ha permès fer un important estalvi d’un 30 % segons les temperatures de l’exterior de l’hivern i de l’estiu.

Pel que fa a la Casa de Cultura del carrer Jesús, 25, s’escalfava a través de radiadors elèctrics i es va canviar per una bomba de calor elèctrica VRV, amb control centralitzat, cosa que també ha produït un estalvi important a més de ser més eficient energèticament. 

Un altre cas són les escoles, ja que és un món diferent als edificis nous o rehabilitats en les últims anys en els quals ja es té en compte tot tipus d’aïllaments.

A l’edifici de l’escola Ildefons Cerdà ubicat a l’avinguda Pere Barnils, que té més de 35 anys, s’hi ha fet tota una millora d’aïllaments, tant a les parets com als sostres, que ens ha permès reduir substancialment la despesa energètica –funcionen amb propà. Això s’ha aconseguit posant termòstats a totes les aules, mantenint la temperatura ambiental a 19º i un cop s’imparteixen classes a 20º que és la temperatura considerada òptima per fer aquest tipus d’activitat de docència.

A l’edifici de l’escola Ildefons Cerdà de l’avinguda de les Escoles, que té més de 70 anys, s’hi han fet millores per tal d’estalviar energia, tot i que el seu problema principal i de molt difícil solució és l’alçada del sostre de les aules i la grandària de les finestres, que si es volgués modificar desvirtuaria arquitectònicament tot l’edifici. De tota manera durant els propers dos mesos treballarem en aquests dos àmbits, especialment en el tema de les finestres, per tal de reduir el consum de calefacció. Val a dir que en les aules de la part central, a la nau de darrera i del menjador, ja s’hi han fet les millores d’aïllament.

En aquest mateix sentit actuarem a la biblioteca, al Casal Francesc Macià i al Centre d’art el Marçó vell i, per descomptat, també en l’enllumenat públic en el qual ja s’han canviat més del 90 % de punts de llum amb làmpades de baix consum i també hem instal·lat lluminàries LED. Això representa un significatiu estalvi d’energia i continuarem treballant per arribar al 100 % de punts de llum amb làmpades de baix consum.

Ara que hem passat fibra òptica a les estacions transformadores farem un control centralitzat de tots els punts de llum perquè només estiguin operatius les hores estrictament necessàries de foscor per tal d’estalviar i millorar el consum.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, gener 2012 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094