Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Treballem per al futur

La situació estratègica i les comunicacions que tenim a Centelles fan que sigui un municipi amb moltes potencialitats econòmiques, cosa que ha permès, amb l’ajuda de l’Ajuntament, que durant els últims anys s’hagi reconvertit la indústria tèxtil en una altra més diversificada que comprèn des del sector de la informàtica fins a les més tradicionals com són la del teixit, la confecció, les adoberies i les càrniques. Aquesta circumstància ha fet possible que la situació econòmica que patim es vegi molt més pal·liada per aquest fet.

A la vegada sempre ha estat i és un centre comercial important que amb el mercat del diumenge clou tot un munt de relacions econòmiques i socials que en fan del nostre municipi la capital d’Osona sud.

Des de l’Ajuntament i sota el paraigües de Centelles és màgia fem tot un seguit d’activitats que comporten molta activitat econòmica. Segurament la que té més transcendència és el Cau de bruixes que fa que la nostra població sigui un punt de trobada de gent de mols indrets del país que hi vénen per tal de participar de l’espectacle.

La prova més fefaent que la festa comporta activitat econòmica són les aproximadament dues-centes autocaravanes que s’hi van instal·lar, la qual cosa vol dir unes 500 persones que han viscut aquest cap de setmana en el nostre municipi, a més de moltes d’altres que van venir una estona de visita o de les persones que van omplir les dues cases de colònies per a poder seguir la festa.

Això vol dir que hi ha moviment i que entre tots hem de ser capaços d’afrontar aquesta difícil situació de crisi econòmica que fa uns cinc anys que anem patint i que sembla que enguany serà fins i tot el més difícil. Ara a Centelles hi ha 627 persones que estan a l’atur i que representen el 16,22 %  de la població activa i per això hem de treballar per tal d’intentar buscar les millors solucions per alleugerir la situació de totes aquestes persones i de les seves famílies.
 
Cal també que tinguem molt presents els joves que encara no han trobat una feina estable per tal d’encaminar el seu futur i de les persones que tenen una alta qualificació professional i acadèmica que per les seves aspiracions personals i professionals han de marxar del nostre país per poder-les dur a terme.

Tot aquest cúmul de circumstàncies fa que des de l’Ajuntament treballem per intentar buscar sortides a aquesta situació a través del Servei de Promoció Econòmica, de l’assessorament a l’emprenedoria, de la formació a les persones adultes, de l’ajuda a les persones més necessitades i desarrelades... Però és impossible que nosaltres sols ens en puguem sortir, ens cal una solució de conjunt amb ajuda del crèdit i la flexibilització del deute amb la Unió Europea, amb ajudes fiscals a través del Govern de l’estat, amb suports i ajudes a l’emprenedoria i en l’atenció a la persona a través de la Generalitat, ja que, en definitiva, són les tres potes que tenen els recursos i la capacitat per tirar endavant una nova política econòmica que afavoreixi la creació d’ocupació i ens ajudi a sortir d’aquest pou del qual difícilment ens en sortirem si no hi ha una acció decidida dels tres governs.

Però nosaltres, l’Ajuntament, som l’Administració que està més a prop de les persones i dels seus problemes; que els vivim i els patim, i miren de donar solucions que estiguin dintre la nostra mà, tot i el control ferri de la nostra economia que fa que tinguem molts pocs recursos per dedicar a aquestes accions, però això no ens desanima perquè el nostre deure és estar al servei de les persones.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, gener 2013 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094