Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Centè aniversari de Joan Grau Castellà

Celebrar 100 anys no és una efemèride fàcil per als humans, tot i que cada cop al primer món, on nosaltres vivim, l’esperança de vida és molt més llarga. Però fins al moment, arribar-hi només és cosa de pocs i arribar-hi en plenes aptituds intel·lectuals i físiques encara és una proesa més gegantina.

Joan Grau Castellà va néixer el 20 de juliol de l’any 1908 a Barcelona al barri d’Horta. Va ser el gran de quatre germans i va aprendre l’ofici d’ebenista. Més endavant es va casar amb la centellenca Paquita Gómez.

D’ençà dels primers anys del segle vint fins avui han passat moltes coses al món. Ha canviat molt més la vida d’aquest planeta en aquests últims 100 anys que no en centenars i centenars d’anys anteriors.

Catalunya en aquelles dates vivia la plena efervescència industrial i, en conseqüència, tots els grans neguits, conflictes, aspiracions i il·lusions de passar d’una societat patriarcal a una societat industrial. Per tant, a Barcelona, al seu entorn i a altres parts de Catalunya es vivia la importància del teixit industrial i l’esperit emprenedor d’uns quants empresaris , la implantació d’una classe social treballadora i la conseqüent creació de riquesa per a uns pocs, el sorgiment a Catalunya dels moviments socials i de classe per les influències que provenien dels països europeus, amb els conflictes socials que aquests mateixos canvis anaven creant. En aquest context va néixer, créixer i viure la joventut Joan Grau. El va marcar el seu interès per l’excursionisme, la consciència de país i els valors per la democràcia i per la llibertat, que el van portar a la fundació de l’Estat Català a la barriada d’Horta i Santa Eulàlia.

Persona reservada, però inquieta, ha viscut amb molt interès tots els esdeveniments socials, polítics i econòmics que han anat passant durant tota la seva vida; des de bona part de la revolució industrial fins als canvis d’una nova era informàtica i telemàtica amb tots els avenços produïts. En definitiva, ha vist com es posaven torres i fils per tenir electricitat, telèfons, ràdio i televisió per a cada una de les noves instal·lacions tecnològiques, que, com ell diu, sempre amb ulls i ment oberta per tal d’intentar comprendre aquest món canviant. Ha començat a viure també el ressorgiment d’una nova era que s’està implantant en aquest moment i és l‘era personal, que és la que preval avui en dia per davant del passat industrial i el tecnològic.

En tot aquest context de canvis, ell ha anat vivint des de tota la convulsió que van significar les etapes històriques del nostre país i d’Europa i la resta del món, com són les dues grans guerres mundials, la dictadura de Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil, ingressant a l’Acadèmia de Guerra d’on va sortir amb la graduació de tinent d’artilleria, i l’exili. Tot viscut en primera línia i en primera persona. També els treballs forçats en camps de concentració, en terres tan aspres com les africanes d’Oran a Argèlia, on va participar amb altres milers de republicans construint un ferrocarril.

Després de tot aquest llarg període es retroba amb la seva esposa Paquita, primer a França, després a Barcelona, per tornar, definitivament, a Centelles. És a partir d’aquest moment que participa d’una manera activa en la vida social del municipi i uns anys després comencen a sorgir iniciatives ciutadanes per tal de presentar-se a les primeres eleccions democràtiques en les quals ell participa activament en un grup format per persones independents com ell i persones pertanyents a partits polítics com el PSUC i el PSC. És en aquell moment un cop avançada l’estructura i el programa de les eleccions municipals de 1979 que es comença a visualitzar la persona idònia per anar a davant d’aquesta candidatura i, després de diverses reunions vaig proposar que fos Joan Grau Castellà qui encapçalés la llista d’Entesa pel Socialisme, que va ser la segona més votada. Conjuntament amb Grup Democràtic, una altra candidatura independent, van fer un pacte que el faria el primer alcalde democràtic de Centelles, després de la dictadura, a l’edat de 71 anys.

D’aquest període em cal destacar les dificultats lògiques en un canvi de règim a l‘Administració local i amb la poca cultura municipalista de les persones que formaven aquest nou equip de govern, cosa que es va suplir amb moltes dosis d’il·lusió, voluntat i intel·ligència per tirar-ho endavant, fet que va comportar, entre moltes altres coses, que Centelles tingués un nou Pla general urbanístic que encara avui és vigent. Per diverses circumstàncies de compenetració entre els dos grups de govern el febrer de 1982, un any abans d’acabar el seu mandat, va presentar la dimissió d’alcalde.

En definitiva, som davant d’una persona que ha participat amb plenitud en totes i cada una de les efemèrides que li ha tocat viure i ho ha fet molt intel·ligentment, d’una manera entusiasta, observadora i agraïda, però sempre discretament.

Nosaltres, com a centellencs, volem tenir un record d’agraïment a la seva persona i a tota la seva trajectòria i el volem felicitar especialment pel seu centè aniversari.

Moltes felicitats Joan!

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, juliol de 2008 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094