Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Duplicitat d'administracions

Durant les ultimes setmanes i arran de la persistent crisi econòmica que hi ha a Europa s’ha parlat de la reducció de municipis, ja que segons alguns experts els més de 6000 que hi ha a Espanya i els 947 a Catalunya són molts per administrar la política local i l’atenció a la ciutadania d’una manera eficaç; així també ho han entès altres països com Itàlia i Grècia que ja han fet lleis per a la reducció del nombre de municipis i anys enrera ja ho van fer Alemanya i Suècia, entre molts d’altres.

No vull pas portar la contrària a ningú, però penso que el problema de mesurar els municipis no és tant en nombre d’habitants com en quilòmetres de superfície. No és cap garantia que si hi ha una massa social més important de persones es puguin gestionar els seus serveis amb molta més eficàcia i amb un cost econòmic molt menor, ja que el què hi té molt a veure és com està distribuïda la població en el nostre territori i en el cas de Catalunya tenim per una banda una forta població concentrada a l’àrea metropolitana de Barcelona i a tota la costa catalana, mentre que l’interior del territori es va desertitzant i perd pes demogràfic.

Això implica que a mesura que anem reduint pes de l’Administració en el territori hi haurà un degoteig constant de persones que aniran a viure a poblacions més grans. I això succeeix perquè l’activitat econòmica es va concentrant en nuclis molt més grans i va perdent pes en municipis petits. En el cas concret de la comarca d’Osona la població cada vegada es concentra més a l’eix de la plana, a l’alt Congost, a la plana de Vic o a l’eix i voltants del riu Ter: Manlleu Torelló i pobles veïns; mentre que els pobles del Lluçanès, del Cabrerès i del Bisaura mantenen la població o lleugerament van a la baixa.

Si ens preguntem si això que ja passa ara, i que ha passat en els últims anys, si concentréssim l’Administració local en nuclis de població més gran deixaria de passar, penso molt concretament que no, que encara s’acceleraria molt més. La tendència dels últims trenta anys, tant econòmica com de serveis, ha estat la concentració. Trenta anys enrere hi havia fàbriques en totes les poblacions de la comarca d’Osona, especialment tèxtils; hi havia els serveis més essencials a prop com escoles o serveis mèdics. L’eficàcia i la mobilitat actual ha fet que per millorar els serveis s’hagin hagut de concentrar i avui ja tenim diferents nivells d’administració concentrats en diversos punts del territori que no coincideixen amb els municipis: sanitaris, esportius, educatius, assistencials, comercials entre molts d’altres. Per tant l’eficiència i la pràctica diària ja ens ha portat a una concentració, però penso que si suprimíssim municipis es perdria la més essencial reivindicació que tenim els ciutadans i les ciutadanes amb el territori i això no vol dir reduir estalvi econòmic, ja que hi ha molts serveis que a través d’un municipi petit resulten més econòmics, com per exemple el manteniment de camins, la neteja de boscos o espais públics, etc.  Queda clar que la dinàmica lògica i natural ja ha anat agrupant els serveis en funció de la seva rendibilitat i ara queda solament una petita Administració dels municipis que la fa molt més propera a la ciutadania i molt més eficaç, i el cost no és ni molt menys desorbitat.

És per això que considero que en el nostre cas concret la despesa de reducció pública ha de venir pels llocs on poden ser possible les duplicitats de serveis com: consells comarcals, vegueries, càrrecs intermedis de la Generalitat, diputacions. Segurament uns bon serveis telemàtics per gestionar ràpidament i eficaçment els temes administratius, entre els municipis i la Generalitat, estalviarien molts recursos econòmics i no s’haurien de tocar les Administracions locals, que en definitiva són la identificació més clara que tenim amb el territori.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, juliol 2011 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094