Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

75è aniversari de l’escola graduada i I jornada de l’escola inclusiva de Centelles

Enguany celebrem el 75è aniversari de l’escola graduada de Centelles. Aquesta celebració l’emmarquem dins d’un seguit d’activitats que ens fan reviure el nostre passat històric en l’educació del segle 20 a la població.

L’edifici, que es va construir a través de l’Ajuntament de Centelles de l’època a partir d’una subvenció de la Generalitat, ha esdevingut al llarg dels anys un dels edificis més emblemàtics del municipi i, com no pot ser d’altra manera, a més de servir de centre d’ensenyament també s’ha utilitzat per a altres activitats i alguns sectors de l’edifici han servit per col·legi electoral, de magatzem de l’Electra, per guardar els gegants i també s’han utilitzat els patis per a concerts. L’any 1940 fins i tot s’hi va instal·lar una brigada de l’exèrcit.

Però han estat els últims dotze anys que amb el meu equip hem tingut la voluntat d’anar configurant l’espai de les escoles Ildefons Cerdà com un hàbitat per a l’educació i s’han arranjat els dos edificis per tenir unes instal·lacions dignes d’una escola pública i treure’n els usos no educatius, amb algunes excepcions puntuals.

Això ha estat possible amb la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i des del 1995 hi hem invertit un milió d’euros per posar al dia aquesta instal·lació educativa.

Val a dir que ens n’hem de sentir orgullosos, perquè s’hi fa un ensenyament de qualitat i això ho demostren les jornades que farem el proper 7 de juny sobre l’escola inclusiva que des de fa anys es desenvolupa en els centres, públics i concertats i que volem institucionalitzar amb un àmbit de reflexió i anàlisi amb aquestes jornades.

Però per orgull del nostre municipi no solament tenim aquesta escola, sinó també la resta de centres d’educació que són de qualitat; des de l’escola concertada Sagrats Cors, en la qual la comunitat educativa fa un esforç molt important per mantenir un alt nivell a la seva educació i amb la qual nosaltres hi col·laborem dins el possible; l’IES Pere Barnils que, com un centre d’ensenyament secundari, també dóna un molt bon nivell d’educació. També l’escola bressol Niu d’infants que cobreix una primera etapa molt important i això és possible gràcies a l’esforç de molts centellencs que al llarg dels anys han tingut la voluntat de fer de l’educació no solament la professió, sinó la seva capacitat d’implicar-se en el municipi per treballar per a millorar constantment l’educació entre la població i el món educatiu.

L’Ajuntament ha estat un ferm defensor d’aquesta practica amb un constant reconeixement dels i de les professionals que dediquen la seva capacitat a fer-ho possible.

No podem oblidar la creació de l’Escola d’adults en aquesta última dècada i l’arranjament de l’edifici del carrer Jesús, 25 com a centre d’educació permanent amb una inversió de 627.000 euros, que fa possible poder impartir tot tipus de cursos reglats i no reglats, des d’activitats artístiques fins educació bàsica.

L’any 2005 vàrem fer l’ampliació de l’escola bressol que prèviament havíem municipalitzat conjuntament amb la comunitat de pares que des de la seva creació, l’any 1970, n’havia portat la direcció i que un cop municipalitzat hi ha continuat passant els diferents grups de pares i mares d’alumnes que en porten la direcció. Ara hi ha la necessitat de fer una nova escola bressol que en aquests moments ja s’està construint a la cruïlla del carrer dels Casals amb el carrer dels Hostalets; també comptem amb la implicació dels pares que en portaran la gestió.

En resposta al creixement de la població, ja disposem d’uns terrenys a punt per tal de construir properament una futura segona escola d’educació primària. Tota aquesta activitat educativa i d’instal·lacions es desenvolupen en el municipi gràcies a una ferma actitud de l’equip de govern actual que aposta decididament a tenir unes instal·lacions de qualitat per a l’educació. Però això no és possible si no hi ha una comunitat educativa com la que tenim, que treballa abnegadament per millorar constantment i una comunitat de pares i mares que amb les seves aportacions a les AMPES fan possible tota aquesta empenta.

És per això que cal reconèixer, avui i aquí, que fa 75 anys també hi va haver un equip de govern local que van apostar decididament per a l’educació i es va adherir a un pla d’instal·lacions educatives que va desenvolupar el govern de la Generalitat republicana i que a través d’una subvenció i amb molts esforços varen decidir tirar endavant la construcció d’aquest edifici per iniciativa pròpia.

En definitiva és el que també ara nosaltres estem fent, cercar recursos econòmics de les administracions públiques i la complicitat de la comunitat educativa i dels pares i mares per fer de l’educació el valor que una societat culta ha de tenir, que és la de la solidaritat, de la comprensió i el diàleg i la recerca constant del coneixement.


Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, juny de 2008 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094