Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Endeutament dels municipis

Fa pocs dies que el setmanari El 9 Nou va publicar les dades de l’endeutament dels ajuntaments d’Osona i del Ripollès, a través de fonts absolutament fidedignes del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Dels 59 municipis que tenim deute en entitats bancàries el nostre és el que en té menys. En total són 172.000 euros, la qual cosa representa un deute per habitant de 23 euros –l’ajuntament que en té més és de 1.780 euros per habitant-. Val a dir que n’hi ha 16 que no deuen res, però són molt petits i la seva capacitat per endeutar-se és gairebé nul·la.

En definitiva, aquests són els diners que devem a les entitats financeres i en aquest cas no s’hi compta el deute comercial als proveïdors, per la qual cosa les dades publicades, tot i que són un aspecte molt important de la salut financera dels municipis, no reflecteixen tota la realitat, ja que hi poden haver entitats públiques que paguin a 60 dies i d’altres que paguin a 120 o fins i tot a un any, i això és una altra manera d’estar endeutats a través dels proveïdors.

Un altre problema que tenim els municipis són les transferències que hem de rebre, especialment de la Generalitat, com poden ser dels departaments de Benestar i família, d’Educació o les d’Ocupació que nosaltres paguem, per atendre les necessitats diàries, a compte de l’entitat del Govern català i en canvi ells paguen moltes vegades a un any vista la qual cosa crea una situació complicada per la nostra estructura administrativa i de funcionament.

En mig d’aquesta complexitat de l’Administració local hi ha totes les activitats i les inversions que s’han de fer per tal d’oferir millors serveis a la ciutadania i solament hi ha tres maneres de poder tenir recursos: una és a través de les subvenciones europees, estatals, de la Generalitat o de la Diputació; una altra s’aconsegueix amb les operacions de crèdit i l’última font d’ingressos és la que es genera dels impostos propis que, si no es dediquen tots a despesa corrent, es poden traspassar per fer inversions i millores.

És evident que les ajudes de les subvencions al nostre municipi han estat una part important per crear nous serveis i per millorar els que ja teníem. La prova és que amb els 15 anys que fa que sóc alcalde les inversions del nostre municipi han estat de més de 25 milions d’euros, a més de 5 milions i escaig d’euros invertits directament per la Generalitat de Catalunya i impulsats i gestionats per nosaltres. Això vol dir que els recursos per fer aquestes inversions han vingut de dos llocs: de les subvencions i de l’estalvi dels recursos propis.

Per què en el nostre municipi tenim aquesta bona salut financera? Senzillament perquè hem vigilat molt la despesa corrent, perquè hem evitat tot tipus de despesa supèrflua o de representació com poden ser prestacions a càrrecs electes -tots cobrem el mínim- i perquè tenim una situació històrica que també ens ajuda -que no és definitiva- que és el Servei Elèctric Municipal que a més de donar un excel·lent servei elèctric al municipi dóna llocs de treball i uns certs beneficis econòmics a la població. També, com no, al rigor pressupostari aconseguit gràcies a tot un equip humà molt competent que treballa en el nostre Ajuntament i penso, modestament, que també a una bona direcció econòmica en la qual es busca que els serveis que es donen tinguin el cost just. Podem posar d’exemple el tanatori i la piscina dels quals s’ha donat la concessió a una empresa privada, les llars d’infants, que tot i ser municipals, la gestió la porten els pares. Tots aquests serveis fan que es coresponsabilitzi la direcció i tingui molta més eficàcia i estalvi econòmic. Així és com hem plantejat la nostra administració; una administració moderna amb una gestió econòmica descentralitzada i fent coresponsables a totes aquelles persones que en fan la gestió del dia a dia. Amb tot això els nostre municipi té una relació de serveis-cost més que acceptable. Solament cal veure totes les instal·lacions esportives, culturals i per al benestar de les persones que en aquest moment tenim.

És per això que ens hem de sentir orgullosos de la nostra situació, cosa que no vol dir que puguem abaixar la guàrdia, sinó que en moments difícils com el que passem hem de ser molt més rigorosos i treballar el dia al dia per donar el millor servei amb el mínim cost possible.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, juny de 2010 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094