Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Continua la crisi i la situació és molt complicada

Estem en un moment econòmicament molt difícil ja que persisteix aquesta llarga crisi que ens afecta especialment des de l’any 2008 i des de fa uns quants mesos es comença a notar en sectors amplis i importants de la població on hi ha persones a les quals se’ls ha esgotat el temps de cobertura de l’atur, a més de famílies amb un fort endeutament.

Centelles té un 15 % i escaig d’atur registrat, però aquest tant per cent no té en compte totes aquestes noves incorporacions de joves que han deixat o han acabat els estudis i que encara no estan registrats tot i que tenen la necessitat de trobar feina. Per tant podem dir en aquests moments que l’atur, d’una manera o una altra, afecta un ampli sector de la població del municipi i això també passa, per extensió, al país.

La situació és tant complexa que les ajudes que estem tirant endavant a través de l’Àrea de Benestar social i de Càritas s’han multiplicat i en aquest moment s’atenen 100 famílies amb un total de 318 persones.
 
Hem tirat endavant plans d’ocupació de sis mesos que l’últim any han donat feina a 61persones. Aquestes persones no cobraven cap subsidi d’atur, per la qual cosa és una ajuda a la seva situació econòmica i personal.

Però tot això són actuacions pal·liatives que no solucionen el problema.  El problema es solucionarà quan les indústries tornin a tenir la possibilitat de donar feina a la població.

En aquest moment val a dir que, tot i que hi ha hagut indústries que han tancat i algunes que tancaran aquest mes, el gruix de les que es van instal·lar en els polígons segueixen treballant i algunes d’elles fins i tot han ampliat les seves instal·lacions com: Madel, Productes tonencs, Cetriko i Tracen, entre d’altres.

La principal preocupació és que es mantinguin les indústries que hi ha i que se’n creïn de noves, perquè solament amb la creació de noves indústries i amb el manteniment de les que tenim es podrà anar reactivant l’economia, cosa que portarà la creació de futurs llocs de treball.

No podem oblidar el sector serveis que en aquest moment ja dóna molta feina a la població, amb el CAP, la residència, les escoles publiques i concertades, l’Administració local, l’Escola de música, l’Escola d’adults, les piscines, la biblioteca, i per últim també hem de tenir molt en compte el sector del comerç.

Però aquests tres sectors han d’anar equilibrats per tal que la societat estigui econòmicament ben travada, ja que una activat es complementa amb l’altra.
 
Això vol dir que Centelles està ben posicionada perquè tenim les bases establertes, tant en el sector de la indústria com en el del servei o del comerç, però la situació econòmica del país, així com la d’Europa, fa que ens haguem de replantejar alguns serveis per equilibrar la societat econòmica de la societat amb la dels serveis que podem donar.

Nosaltres, com a municipi, el que hem d’intentar fer és mantenir les estructures, com hem fet fins ara, perquè quan la situació econòmica millori serà molt més ràpida la recuperació ja que hi hauran les indústries, els serveis i el comerç creats i en funcionament.

Això vol dir que ens toca viure uns propers mesos molts complicats i difícils i que ens haurem d’anar adequant en funció de cada moment per tal de no descapitalitzar-nos i així poder aguantar la sotragada econòmica i millorar quan els temps econòmics siguin favorables.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, juny 2011 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094