Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Enquestes persones grans

L’any 1997 vàrem fer la primer enquesta a tota la població de més de 60 anys per tal de poder copsar les seves necessitats i tenir una aproximació de la realitat. D’aquell treball en va sortir una publicació en la qual hi havia els principals trets a tenir en compte de cara a una atenció personalitzada. Però sí que va ser un recull molt significatiu i la primera pauta de treball generalitzat que es va fer en aquest àmbit de població.

El 2007 vàrem fer una segona enquesta, però aquesta vegada ja a les persones de més de 75 anys. Aquest salt d’edat es va fer perquè la qualitat de vida de les persones fins a 75 anys generalment és bona i no tenen necessitats de dependència o ajuda, tret d’alguns casos particulars. Aquí ja vàrem endinsar-nos en situacions més concretes de com vivien, si soles o acompanyades i, si vivien soles, quants nivells tenia l’habitatge, les barreres arquitectòniques per anar al lavabo, per moure’s per la llar... en definitiva per anar concretant cap a on havíem d’enfocar l’àmbit d’ajudes i d’orientació.

Ara, el 2012, hem fet una enquesta a la població de més de 80 anys, molt personalitzada, per tal de determinar la necessitat real de persona a persona. Òbviament es van excloure les que estaven en residències o en centres hospitalaris, ja que aquestes ja tenen l’orientació prefixada. D’aquest treball n’ha sortit el nivell de dependència d’aquestes persones, la mobilitat, les aficions, el lleure, la sociabilitat amb la família i amb els amics... en definitiva un treball molt personalitzat que ens dóna a l’Àrea de Benestar de l’Ajuntament una pauta molt concreta de treball i una eina imprescindible per prefixar les necessitats i per orientar cap on han d’anar els recursos i l’atenció a aquest sector de població.

En els últims 30 anys la qualitat de vida de les persones grans ha canviat molt. L’atenció, el seguiment de les malalties i dels seus hàbits, tant de mobilitat com d’alimentació, han sofert un canvi de 180 graus. Hem passat de no tenir cap mena de control i de prevenció a tenir tot un protocol per a cada una de les persones a través de l’Àrea bàsica d’assistència primària i de la de Benestar social de l’Ajuntament.

Hem anat adequant l’atenció persona a persona segons si vivien soles, acompanyades o si tenien familiars propers. Hem posat teleassistències per tal de tenir ajuda immediata davant d’una necessitat i es fan tot tipus de seguiments, fins i tot de la higiene personal, d’una manera contínua.

Aquest canvi ha significat un augment de la qualitat de vida i hem allargat el benestar de les persones. És molt significatiu que l’any 1997 varem fer una enquesta a les persones de més de 60 anys perquè es considerava que a partir d’aquesta edat ja érem grans, cosa que ara ho hem fet als 80 anys.
  
És per aquest motiu que tot l’esforç que ha fet la societat per millorar el lleure, l’activitat física i cultural i la sociabilitat ha estat per a mantenir la vitalitat d’acord amb la qualitat de vida i no per l’edat, ja que moltes d’aquestes persones, tot i tenir una edat avançada, tenen una mentalitat i vitalitat moderna i amb esperit de superació constant, cosa que significa tenir una visió jove de la vida.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, juny 2012 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094