Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

ARA QUE FA QUARANTA ANYS

El passat dijous 15 de juny va fer quaranta anys de les primeres eleccions democràtiques després d’un llarg periple històric dictatorial en el qual hi va haver moltes persones que varen fer un treball soterrat però valent per a aconseguir la llibertat, tant des de l’interior de l’estat com des de l’exterior. Després de la mort del dictador i d’una transició cap a la consecució de les llibertats, va concloure amb aquesta mítica data del 15 de juny de 1977.

En el transcurs d’aquests quaranta anys és evident que ha estat l’època d’un estat democràtic dintre dels cànons establerts a les democràcies occidentals, en el qual s’han aconseguit grans fites, no solament de llibertat en tots els àmbits, tant individuals com col·lectius com socials i econòmics, sinó també una forta embranzida en la renda per capita de la ciutadania, que ha passat de 1.657 euros anuals el 1977 als, aproximadament, 24.000 euros l’any 2014.

La millora econòmica en aquest període ha estat molt important i hem estat capaços d’esdevenir una democràcia que ha entrat a Europa i que participa d’una manera activa en totes les activitats que aquest marc europeu ens ofereix. No podem oblidar que Europa ha estat un dels motors econòmics del món i el primer continent en desenvolupament i en innovació tecnològica, i que aquesta hegemonia l’ha perduda els últims anys enfront de Nord-amèrica i l’emergent Àsia. Però també el segle passat Europa va ser un territori ple d’enfrontaments entre nosaltres, de deportacions i d’aniquilacions massives.

En l’àmbit estrictament de l’estat hi ha hagut la confluència de dos grans partits que han alternat el seu poder en aquest llarg període, però també fortes implantacions d’altres grups a Catalunya i al País Basc que han influït de manera decisiva en el desenvolupament del conjunt de l’estat. També hi ha hagut la forta pressió davant de diverses bandes terroristes minoritàries i d’una molt potent, com és ETA al País Basc i que fins fa ben poc no s’ha erradicat.

El desenvolupament econòmic i social és innegable i això ha comportat la creació de tot un seguit de serveis, tant de l’atenció a la persona com del canvi d’hàbits de la societat que han marcat fortes pautes de desenvolupament en els àmbits de l’esport, de la cultura, del benestar, de la sanitat...

Econòmicament parlant, tot i un clar creixement i desenvolupament, els últims anys hi ha hagut una forta crisi econòmica que ha trasbalsat els fonaments d’un estat incipient del benestar i que ha fet que la distància entre les persones que tenen més amb les que tenen menys s’eixamplés moltíssim, creant problemes en l’accessibilitat de l’habitatge, en una feina digna, de desarrelament i trencament de famílies entre moltes altres conseqüències. I en l’àmbit social i polític hem pogut veure el millor i el pitjor d’un estat democràtic. El millor és la conseqüència i el manteniment d’aquest estat, durant tots aquests anys, que és el període més llarg d’estabilitat democràtica de la història de l’estat, i el pitjor és l’aflorament de la corrupció propiciat des dels partits que ostenten el poder i que cap d’ells n’ha quedat indemne, cosa que ha creat una situació de rebuig a tota una classe política i les desigualtats socials.

Si a l’inici d’aquest estat democràtic es va crear una situació estable de reconeixement de les realitats nacionals, especialment del país Basc i de Catalunya, dins el marc de l’estat de les autonomies i que s’ha mantingut de forma estable fins els nostres dies, ara es denota que aquest marc ja no és suficient ni s’adiu a la realitat i a la voluntat de la majoria dels ciutadans i de les ciutadanes d’ambdues nacions, la catalana i la basca i, per tant, cal buscar punts de confluència per a arribar a un nou àmbit d’organització que satisfaci el conjunt de la ciutadania.

Però tot això ha passat perquè hi ha hagut una forta voluntat política, social i econòmica de treballar per un estat democràtic, que tot i les seves deficiències, que són moltes, ha aconseguit una estabilitat com mai s’havia aconseguit. I jo, que vaig ser un entre els molts i molts ciutadans que van treballar per a aconseguir-la, em sento orgullós que això sigui així, tot i que no podem oblidar que la democràcia és una manera d’organitzar-nos viva i que cal treballar constantment per anar desenvolupant-la per tal que el conjunt de la ciutadania se la vagi fent seva i aquest és el repte que tenim per tal que totes les decisions que assumeixin les majories siguin respectant els drets innegables de les minories i sectors tant individuals com col·lectius més desfavorits.

Miquel Arisa Coma
Alcalde

Centelles, juny de 2017 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094