Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Treballem pel municipi

Fa unes setmanes en un mitjà de comunicació comarcal va sortir l’endeutament de tots els ajuntaments de la comarca d’Osona i del Ripollès, amb la informació que el nostre municipi, amb 25 euros per habitant, era el menys endeutat de tota la comarca; el que ho està més és amb 2.163 euros i la mitjana està sobre uns 500 euros.

Aquesta dada ens omple de satisfacció, no pas perquè vulguem fer competència a ningú, ja que l’economia municipal precisament vol dir que cada equip de govern, segons el seu criteri i el seu programa d’actuacions, fa el que creu que és millor per a la seva ciutadania.

Però el que sí cal és fer una anàlisi del per què això és així. Durant els últims anys hi ha hagut un creixement econòmic molt important que ha repercutit en millorar la qualitat de vida per a tothom, cosa que ha significat que els municipis i els ajuntaments respectius hagin tingut uns ingressos suplementaris molt importants a través de taxes, llicències d’obres, plusvàlues, transmissions patrimonials i del fons estatal de compensació que es regula a través de l’IRPF i de l’IVA, entre altres paràmetres. Tots aquests ingressos han donat possibilitats de fer moltes coses per als municipis.

Paral·lelament amb això, la millor qualitat de vida ha significat donar més serveis en funció de les necessitats de la població.

El que sí és important és saber trobar el punt exacte de quines necessitats es poden donar i el que costa donar-les, ja que el cost econòmic al final és una repercussió directa a la despesa municipal.

Nosaltres creiem que som un municipi que donem molts serveis d’atenció a la persona: residència Sant Gabriel, gent gran, esports, cultura, educació, promoció econòmica, manteniment... i sempre hem procurat donar bons serveis amb el mínim cost i això acompanyat amb uns pressupostos rigorosament estrictes, pel què fa a ingressos i a despeses, que ens ha permès tenir el mateix nivell de serveis o més que d’altres municipis, però amb un cost segurament inferior. Això vol dir un romanent ordinari per a fer inversions i no haver de recórrer al crèdit.

El nostre criteri és clar; cal ser restrictius en les èpoques de vaques grasses per poder mantenir el ritme en l’època de vaques flaques i aquest fet ens ha permès arribar a aquest endeutament tant baix.

Això no és solament un mèrit personal o de l’equip de govern, sinó també de tot l’equip humà que treballa a l’Ajuntament que té com a mètode de treball aquesta actitud rigorosa i que gestiona els recursos públics d’una manera molt personal perquè senten seva la feina i el lloc de treball. I també per un tarannà històric de manera de fer perquè qualsevol actitud no s’improvisa, sinó que és la constància del treball del dia a dia i aquí hem mantingut un rigor en tots els conceptes, tant amb les despeses de representació dels càrrecs públics -que també és de les més baixa de les comarca-, com en qualsevol altre despesa per insignificant que sigui.

És per aquest motiu que em sento orgullós d’haver fet tot el que hem pogut per Centelles i que els números comptables ens avalin i ens donin la raó que hem portat a terme un treball rigorós tant en realitzacions com en la gestió econòmica.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, maig de 2009 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094