Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

El Palau dels comtes

El Palau dels comtes de Centelles és un edifici de 2700 metres quadrats de quatre plantes catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) des de 1949 i forma part del nostre catàleg, Pla especial de protecció del centre històric i elements d’interès, regit per la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català.
 
Durant els últims 100 anys aquest edifici ha tingut un ús essencialment d’habitatges tot i que també hi va haver, l’any 39, l’exèrcit i a la planta baixa la caserna de la Guardia civil i alguns comerços. L’any 1990 es va oferir a l’Ajuntament per un preu raonable i l’equip de govern d’aquell moment va creure oportú no comprar-lo fet que va significar no poder-hi posar instal·lacions d’ús públic com per exemple el CAP o la Biblioteca.

L’any 1995 els nous propietaris van començar a rescindir contractes, amb l’excepció d’un bar i d’una entitat bancària, ja que deien que tenien interès en rehabilitar l’edifici, però mai han acabat de concretar com ho volen fer.
 
Han anat passant els anys i l’edifici, tancat, s’ha envellit i ara té unes patologies urbanístiques importants, algunes de les quals i a instància de l’Ajuntament s’han arranjat, com la teulada i alguns elements de la façana. Actualment hi ha un deteriorament important de les balconades i per aquest fet s’ha requerit a la propietat per tal que les reparin.

En aquest moment l’edifici està en venda i la propietat en demana 2.950.000 euros. Per la nostra part hem fet diverses consultes de valoració i tenint en compte la seva situació física actual, així com les circumstàncies del mercat immobiliari, la mitjana se situa a l’entorn de 850.000 euros.

És per això que tenim dues preguntes importants a fer:
Hi ha la possibilitat que algun industrial o financer vulgui comprar aquest edifici pel valor que en demanen a més de gastar-s’hi, més o menys, el mateix valor per arranjar-lo i donar-li un ús comercial o d’oficines a les 3 plantes? La realitat del moment seria acceptar que no hi ha aquesta possibilitat.

L’altra pregunta és si l’Ajuntament ha d’adquirir aquest edifici. Des de l’òptica de l’actual equip de govern és que sí que l’ha d’adquirir sempre que es compleixin dues primícies importants: que el preu sigui el de mercat -per tant el preu que han valorat el nostre personal tècnic- i que es pugui comprar sempre i quan hi hagi un sector privat interessat a participar en aquesta operació, ja que entenem que el palau ha de tenir un ús entre comercial, cultural i de gestió econòmica, això vol dir oficines, despatxos del sector terciari, conjuntament amb una oficina de gestió econòmica de l’Ajuntament, un viver d’empreses i un bar restaurant a la planta baixa.

Aquesta és la  proposta que estem treballant, però les circumstàncies econòmiques del moment fan que les persones del sector particular interessades pel tema no ho vegin clar i vulguin esperar que la situació actual s’aclareixi.

És per aquest motiu que estem en un moment d’impàs a l’espera que en el sector financer torni a fluir el crèdit i que el sector privat vegi oportunitats en aquest projecte, ja que com he dit abans hi ha persones interessades a muntar-hi el seu despatx i negoci, però el moment actual aconsella esperar un temps prudencial per prendre qualsevol iniciativa d’aquestes característiques.

També cal tenir en compte que l’Ajuntament no es pot fer càrrec de tots els edificis emblemàtics de Centelles ja que això és un tòpic totalment inviable. El nostre municipi té la xarxa d’equipaments culturals, socials i esportius més gran de les poblacions de Catalunya d’entre cinc i deu mil habitants i difícilment, si no es busca la solució mixta que plantegem, podrà assumir una instal·lació com aquesta, ja que si tenim un Ajuntament plenament sanejat és perquè sempre ha vetllat pels serveis que presta i els serveis que té i mai ha estirat més el braç que la màniga.

És per tot això que treballem per intentar buscar una sortida al Palau dels comtes, però mentrestant l’única responsabilitat de l’estat actual de l’edifici recau en la propietat que és la que l’ha  d’arranjar i donar-hi sortida, i nosaltres hem de vetllar per la seguretat de l’edifici i perquè la manca d’aquesta seguretat no faci mal a tercers.

Tenim un projecte que passa per la implicació de la iniciativa privada, conjuntament amb la pública, i essencialment per a poder-lo adquirir a un preu just, ans al contrari això no té sortida.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, maig 2012 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094