Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

La xarxa de fibra òptica

Una vegada hem obtingut tots els permisos i llicències estem acabant de fer la connexió amb la XOC (Xarxa oberta de Catalunya) en el punt que tenen a la C-17 al costat de la rotonda de Sant Antoni.

El transport de les dades que s’emetin des de Centelles podrà passar a través d’aquesta xarxa fins a Telvent Barcelona (mercat de compra dels serveis de dades dels operadors). Això vol dir que cada un dels operadors haurà de concretar els serveis fins a Telvent amb els preus regulats per la Generalitat ja que les dades arriben a Barcelona a través de les seves fibres concessionades a la XOC.

A la vegada la XOC, a part de fer de transportista de dades, fa d’operador pels equipaments de la Generalitat i per això a través de la nostra xarxa es connectarà a les escoles públiques Xoriguer, Ildefons Cerdà i a l’institut Pere Barnils.

El funcionament d’aquesta xarxa de fibra òptica serà a través d’un node primari ubicat al magatzem de l’Electra, a la Gavarra i cinc nodes secundaris que estaran ubicats a cada una de les 5 zones que hem dividit el municipi per tal de fer la distribució als usuaris. Aquest cinc nodes estaran ubicats a les ET del Tussol, al Marçó vell, als carrers de Sant Joan i de Jaume Guinovart i a la zona de Puigxoriguer. Per tant hem fet un sistema molt simple que va des del node primari fins els nodes secundaris i d’aquests a l’usuari. Això vol dir que l’aparellatge electrònic que hi ha d’haver per il·luminar la fibra s’ha simplificat moltíssim per tal d’evitar avaries i millorar el servei.

En aquest moment ja tenim 40 quilòmetres de xarxa estesa i podem donar servei a totes aquelles empreses que ho vulguin dels polígons de la Gavarra, del Congost i de Puigxoriguer, així com a altres punts que ho desitgin, com l’escola concertada Sagrats Cors o el CAP.

Pels que tinguin necessitat d’aquest servei s’anirà executant durant els propers mesos el treball d’estesa en les cinc zones establertes per fer una extensió lògica i optimitzar els recursos utilitzant tubs que tenim ja instal·lats al subsòl, així com xarxes de l’Ajuntament que en aquests moments utilitza telefònica. Ens vanagloriem que, ara fa 15 anys, no vàrem cedir cap xarxa de telecomunicacions soterrada a cap empresa per així poder-hi passar cables altres operadores, si ho desitjaven.

Aquest és un projecte que hem anat executant durant els últims anys perquè des d’un principi vàrem veure clar que les xarxes de telecomunicacions acaben essent, com els carrers, absolutament necessàries per circular i per la intercomunicació de dades en un món com el nostre.

Però ho hem fem també com un pla de negoci utilitzant l’estructura inicial de l’empresa elèctrica, tant material com humanament i això ens ha permès desenvolupar tot aquest projecte d’estesa de cable de fibra fent-lo d’una manera lògica i evidentment amb precaució, ja que primerament vàrem connectar tots els edificis municipals, seguidament totes les instal·lacions de mitja i baixa tensió de l’empresa i ara estem desenvolupant la 3a fase. Això ens ha permès formar el personal, ja que tot aquest treball l’ha fet el personal de l’Electra, des de fusionar la fibra fins a estendre-la i connectar-la, gràcies a tots ells avui estem aquí.
 
Ara iniciarem aquest pla de negoci, primer possibilitant que l’empresa comercial pugui oferir aquest servei i segon traslladant-li la fibra per tal que la pugi rendibilitzar econòmicament i ara nosaltres posem en lloguer als operadors aquesta fibra perquè ells la utilitzin en benefici d’un molt millor servei de transmissió de dades amb un preu molt competitiu en aquests moments.

Nosaltres lloguem el que se’n diu fibra fosca, que vol dir que lloguem la fibra sense il·luminar i són els operadors que instal·lin els aparells per il·luminar aquesta fibra i llogar-ne la seva utilització i això ho fem amb el mateix personal de servei elèctric que serà el que controlarà i manipularà totes les connexions d’aquest servei.

Les nostres previsions són arribar a 300 abonats el primer any i anar incrementant cada any fins arribar a 1600 abonats, que representarien uns ingressos mensuals de 21.000 euros.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, maig 2013 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094