Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

CAL COMTE

Entre agost de 1989 i mitjans de 1990, els propietaris del Palau dels Comtes, la família de can Mussordo, van oferir a l’Ajuntament de Centelles la compra de l’edifici, però no hi va haver acord. Va ser en aquest moment que van oferir-lo als actuals propietaris.

Així, l’any 1990 Inmobiliaria Castillo Centelles SA (posteriorment Palau Comtal de Centelles SL) va comprar la finca amb l’objectiu de fer-hi el propi projecte que consistia en fer-hi habitatges per a la família i l’arxiu familiar. En aquells moments hi havia deu llogaters i la propietat va començar a fer plets per a treure’ls. Cal fer notar que només van guanyar un dels plets i que, per tant, van haver d’indemnitzar o pactar amb els llogaters.

Van anar passant els anys i va arribar un moment en què l’Ajuntament va plantejar comprar el pas i els horts per fer un accés que connectés el centre amb al sector de l’entorn del carrer de Sant Josep i el carrer Diagonal, i per tal de fer-hi un aparcament per a la remodelació del centre. Aquesta compra del pas i dels horts es va formalitzar el 21 d’octubre de 2004.

Paral·lelament, la propietat es mantenia en el seu projecte, es comprometia a arreglar la façana i a no voler cap llogater. Malgrat això, la propietat ha utilitzat la finca per a altres tipus d’operacions financeres que no vénen al cas i que han provocat alguns embargs a la finca.

Amb el Pla de Barris, des de l’Ajuntament vam plantejar comprar i adquirir la finca per a rehabilitar el centre i fer-hi un nucli econòmic. La propietat va fer una oferta de tres milions dos-cents mil euros i també demanava un document on constés que l’Ajuntament estava interessat en la compra. Personalment vaig pensar que hi havia alguna cosa amagada, ja que aquest document s’havia de presentar a La Caixa. No hi vaig accedir pensant que era un gest poc elegant per part de la propietat i vaig fer una carta, amb data 22 de desembre de 2010, dient que l’Ajuntament podia tenir interès en adquirir el Palau dels Comtes per tal de donar-li un ús que beneficiés el municipi per un valor màxim de nou-cents cinquanta mil euros, segons la valoració del personal tècnic i tenint en compte la situació del mercat i l’estat de deteriorament de l’edifici. Aquesta carta va provocar un enfrontament dialèctic amb la propietat, la qual cosa em reafirma les seves intencions no gaire elegants.

Cal destacar, a més, que des de 2012 fins al 2017 l’Ajuntament de Centelles no va poder fer cap oferiment de compra del Palau dels Comtes, donat que el Pla de Barris estava congelat, i es va imposar el pla d’estabilitat pressupostària que ens té absolutament lligats de mans i peus als ajuntaments. Malgrat això, l’Ajuntament de Centelles va requerir el manteniment de l’edifici, ja que n’és la responsable la propietat, Palau Comtal de Centelles SL, i la seva representant, Maria Rosa de Llanza, però fins al moment només hi han fet les coses imprescindibles, posant puntals i fent les intervencions justes.

Recentment, i un cop desencallat el Pla de Barris, el 3 d’abril de 2017, vam tornar a posar preu i oferir, per carta, la compra de l’edifici per un valor de 850.000 euros, d’acord amb les valoracions del personal tècnic. Aquesta oferta anava adreçada a què si hi havia un principi d’acord de la propietat es podria començar a plantejar primer en el si del plenari de l’Ajuntament i després a través d’un procés participatiu a la població, tal com m’havia compromès diverses vegades. Passat un mes, el dia 8 de maig, i després de no haver rebut cap tipus de resposta, vam donar per entès que no hi estaven interessats i, per tant, vam deixar sense efecte l’oferta, entenent que no tenien cap interès en què l’Ajuntament fes aquesta compra dins els cànons normals de mercat.

Per altra banda, s’ha de tenir en compte que fa més d’un any i mig que hi ha el rètol d’en venda i des de llavors ningú ha vingut a demanar legalment com estava aquesta finca i què s’hi podia fer.

Dos dies després, el dimecres 10 de maig a mig matí, es va ensorrar la part central de la teulada de la façana del carrer de l’Hospital, on anteriorment ja havia passat en dues ocasions. El personal tècnic de l’Ajuntament va anar-hi per a observar l’abast de l’esfondrament de la teulada, que havia arrossegat dos sostres, caient tot a sobre la volta i afectant la zona del bar que hi ha a la planta baixa. Immediatament es va tancar el pas pel carrer de l’Hospital com a mesura de prevenció i es va fer el Decret 69/2017 de desallotjament del bar, que és l’únic llogater que hi ha actualment, i s’instà a la propietat que actués.

Seguidament, davant les possibilitats reals d’altres esfondraments, es va fer una inspecció en dron, es va entrar a dins amb un representant de la propietat per a veure’n l’abast i fer-ne la valoració tècnica, i es va habilitar un camí alternatiu al carrer de l’Hospital.

L’endemà, el dijous dia 11 de maig,  l’Ajuntament va començar a treballar per a poder donar pas pel carrer de l’Hospital fent un sostre a tot aquest tram del carrer afectat, fet que permetria a persones i vehicles, imprescindibles, passar amb seguretat. Així mateix, també va instar la propietat (Decret 71/ 2017) a fer la reforma immediata del Palau dels Comtes per tal que no hi entrés aigua i a presentar el projecte de rehabilitació de l’edifici. Al migdia la propietat va enviar un correu electrònic dient que, després de la visita realitzada, procedirien a fer els arranjaments necessaris (retirada de la runa, enderroc de les zones malmeses i de les parts del sostre necessàries, formació d’una coberta provisional per a evitar l’entrada d’aigua i la col·locació de xarxa anticolom).

Primer de tot cal destacar que la propietat i el seu representant legal és l’única responsable del manteniment de l’edifici i que l’Ajuntament ha de vetllar per la seguretat de les persones. En segon lloc, aquest edifici té la volumetria catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) des de 1949 i la resta no està catalogada.

No cal dir, però, que mantenir els edificis en perfectes condicions té la seva complexitat i aquest n’és una prova; la situació econòmica del moment i la voluntat de la propietat ho fa difícil, ja que el que volen és treure rendibilitat, que nosaltres entenem legítima però sempre dins d’uns paràmetres lògics i del mercat del moment.

S’ha de tenir en compte que l’Administració no es pot fer càrrec de tots els edificis emblemàtics del poble, ja que la mateixa consideració és a can Gaudí, ca l’Aguilar, Pratmarsó, can Domingo, entre molts d’altres. Tots ells signifiquen molt per la història del nostre municipi i tots tenen els seus elements particulars que els fan irrepetibles.

Per tant, com a Ajuntament, penso que hem de vetllar per la seguretat de les persones, vetllar perquè la propietat faci els arranjaments necessaris per tal que l’edifici no amenaci cap perill i estigui en les òptimes condicions possibles de manteniment i esperar que la propietat hi doni l’ús que sempre ha dit que hi volia donar, ja que pel que es veu no està interessada en les altres vies, tot i que faci notes de propaganda en altres sentits.

Miquel Arisa Coma
Alcalde

Centelles, maig de 2017 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094