Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Notícia publicada a La Vanguardia

En resposta a la noticia publicada a La Vanguardia el dia 5 de març, el titular de la qual era El alcalde de Centelles recalificó unos terrenos propiedad de su madre, m’agradaria aclarir algun concepte. En cap cas ha estat una requalificació de terrenys, sinó que ha estat un desenvolupament d’allò que estipula el Pla general aprovat el maig de 1983, data en la qual jo no formava part del consistori municipal i els terrenys eren de la meva família des del 1926.  I, per tant, vull que quedi clar que ni jo, ni la meva família, hem promogut cap canvi urbanístic per vendre cap terreny.

El 4 de maig de 1983 es va aprovar el Pla general de Centelles que va qualificar aquests terrenys com a edificables per a ús residencial o sigui d’habitatges.

Per poder-los edificar i com que encara no hi havia la urbanització feta, el Pla general va delimitar un polígon d’actuació, la Unitat d’actuació número 8, carrer Matagalls, que és l’àmbit de gestió de la zona i s’ha de seguir un procés que la legislació urbanística concreta exactament com s’ha de fer.

S’han de fer les obres d’urbanització i prèviament les persones propietàries s’han de posar d’acord en el repartiment de beneficis i càrregues, ja que totes tenen els mateixos drets, tant les que hi tenen un solar on es podrà edificar com les que hi tenen un solar destinat a vial o a zona verda.

Per això la llei estableix que s’ha de fer un projecte de reparcel·lació que ha de repartir els beneficis i les càrregues a totes les persones propietàries del polígon, de manera justa i equitativa, o sigui, cal repartir per un costat el benefici: el 90 % dels terrenys edificables, i per l’altre les càrregues: les cessions gratuïtes que han de fer a l’Ajuntament -els vials, les zones verdes, etc. a més del 10 % dels terrenys edificables-.

Per això es va fer primer el Projecte de reparcel·lació i després el Projecte d’urbanització.

En aquest polígon hi ha tres propietaris/àries i cap ha presentat mai cap al·legació a la resolució i a la tramitació de l’expedient d’aquesta unitat. O sigui que s’ha fet tot d’acord amb la normativa urbanística. Varen ser dos veïns de fora de l’àmbit que van presentar un contenciós i les seves demandes s’han desestimat, però han provocat aquesta sentència.

El que ha succeït i això s’ha utilitzat de manera mal intencionada és que en la tramitació de l’expedient per part de l’Ajuntament qui ha d’iniciar la gestió de la unitat i encarregar el projecte d’urbanització és l’alcalde, i en aquest cas el tribunal opina que no ho podia fer ja que un dels terrenys del polígon havia estat de la meva mare, per la qual cosa m’hauria d’haver abstingut, i ho hauria de haver fet el primer tinent d’alcalde. I això és el que han resolt els tribunals de justícia.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, març 2011 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094