Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Treballem per millorar les infraestructures

El passat dia 5 de març, el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’alcalde de Granollers i jo mateix, com a president del Consell Comarcal d’Osona, ens vam reunir amb el delegat del Govern Central a Catalunya, el senyor Joan Rangel, per tal de fer el seguiment de l’estudi de les al·legacions sobre el projecte constructiu de la doble via de tren de Barcelona-Vic.

Després d’analitzar-les, vam veure que totes eren de caràcter tècnic i de millora i, per tant, la majoria, eren fàcils de resoldre, fet del qual vàrem informar al Ministerio de Fomento, a través del delegat per la Coordinació d’actuacions ferroviàries en l’àmbit metropolità de Barcelona, el senyor Jordi Prat, per intentar que en un termini màxim de sis mesos estiguessin resoltes aquestes al·legacions.

Tot seguit, el Ministerio del Medio Ambiente passarà l’encàrrec per fer un estudi mediambiental de tot el conjunt de l’obra. Val a dir que aquest estudi ha de ser molt complet, ja que hi ha trams densament poblats i d’altres, com el que comprèn des de la Garriga fins a Sant Martí de Centelles, on està previst fer-hi túnels i viaductes, cosa que vol dir que s’han de contemplar totes i cadascuna de les intervencions.

Aquest estudi té un termini de durada d’un any i, seguidament, s’ha de licitar el projecte executiu de l’obra de desdoblament de la via, que té un altre any de durada. Per tant, es va fixar la licitació de les obres en el transcurs del primer trimestre de 2013.

L’obra s’adjudicarà per trams a més d’una empresa; això vol dir que es podran fer simultàniament tres o quatre trams diferents, fet que fa pensar que es podria complir el termini, del 2011 al 2015, que ha marcat el govern central per l’execució de millora de la xarxa ferroviària metropolitana de Catalunya. Aquesta millora puja un total de 4.000 milions d’euros, en els quals estan inclosos els 700 milions per al desdoblament de la nostra línia.

Ara bé, cal que tots treballem units, com hem fet fins ara, per tal de fer un seguiment de tots els passos i terminis per executar l’obra. Aquest ha estat el meu compromís des d’un inici, i ho seguirà sent d’ara endavant, perquè la feina callada i constant, de la qual me’n sento especialment orgullós, ha donat el seu fruit.

També estem treballant en la millora de la C-17; en aquest moment s’estan fent àrees d’acceleració i de desacceleració per a tots els municipis. Aquestes obres es divideixen en dues fases, la primera de les quals presenta el tram que va des de Centelles fins a Montcada i Reixach; es tracta d’un projecte que ja està molt avançat i que segurament abans de l’estiu ja estarà acabat, a excepció de les entrades d’Aiguafreda i de Sant Martí de Centelles. L’altre fase consisteix en el tram que va des de Centelles fins a Ripoll, i comporta el desdoblament en dos carrils per banda, des de Masies de Voltregà fins a Ripoll.

Ara, però, hem de treballar per fer un obra molt ambiciosa per tal de solucionar el cul d’ampolla del Congost i, per això, es vol fer un túnel des d’Aiguafreda fins a la Garriga, per tal de millorar substancialment aquesta via de comunicació. També es vol desdoblar, en quatre carrils més, el tram que va des de Granollers fins a Parets; aquesta obra serà molt complexa, ja que s’hauria de fer un escalèctric o un túnel per fer una via de comunicació ràpida, segura i eficient per absorbir tot el volum de trànsit que hi ha i el que s’hi afegirà quan s’obri el túnel de Bracons, que suposarà una nova via de comunicació entre la Garrotxa i Barcelona passant, per suposat, per Osona.

Tots aquests treballs han de garantir que el nostre municipi tingui una excel·lent comunicació amb l’àrea metropolitana de Barcelona i amb zones d’alta muntanya.


Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, març de 2009 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094