Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

El ressorgiment del catalanisme

Ara fa 44 anys a la Capella de Jesús es va inaugurar l’exposició Teatre del poble, de Jordi Sarrate, la qual va significar un canvi substancial en l’actitud cívica i cultural i, al llarg del temps, política del nostre municipi. Aquests dies tenim el goig de poder-la tornar a veure al Centre d’art el Marçó vell.

En aquell moment, de la mà de mossèn Josep Esteve, un grup de joves van descobrir tot un nou món cultural, català i catalanista, que sorgia després del llarg periple històric de la guerra civil i de la postguerra amb noms tan importants com Salvador Espriu i Raimon, entre d’altres.

Va ser mossèn Esteve qui va donar a conèixer a Jordi Sarrate la intensitat de la poesia de Salvador Espriu i va ser a partir d’aquell moment que va donar forma i expressió plàstica a aquell món que es reflectia en els versos del gran poeta i ho va fer amb l’exposició que va anar acompanyada d’un muntatge poètic per joves del poble i d’altres persones que venien de fora, com Joan Anguera.

Aquest va ser el primer gran trencament entre una manera d’entendre la cultura i la que en aquell moment ressorgia i enllaçava amb la que havia estat a principis del segle vint en tots els moviments socials i culturals que van formar el catalanisme polític.

Per tant, un grup de gent de Centelles varen ser pioners i capaços de canviar la cultura d’un sistema dictatorial per una de nova, pròpia, que va tenir continuïtat en diverses formes d’expressió com la del grup Vermell x 4, la d’Amics de Centelles i en la clandestinitat amb altres formes com grups polítics, plataformes unitàries i més endavant l’Assemblea de Catalunya.

Tot i que en aquell moment jo era molt jove, tenia 14 anys, vaig ser un fidel seguidor de tot aquest corrent cultural i ideològic que em va impregnar i que he defensat fins el dia d’avui.

Queda clar que els processos culturals són els que donen forma als grans canvis i aquest n’és un clar exponent; però a darrera d’aquests canvis hi ha les persones i en aquest cas la figura és mossèn Josep Esteve, persona discreta, culta i senzilla que tot i estar molt poc temps aquí entre nosaltres va ser capaç de marcar profundament amb el seu mestratge cultural tota una colla de centellencs i centellenques que va seguir el seva ideologia per camins diferents, però amb una idea de fons que era la catalanitat i la fidelitat al país.

Ara, després de 44 anys, té sentit recordar-ho i gaudir amb la tornada a l’escena del que va representar en aquell moment aquest canvi, ja que cal recordar que quatre dècades enrera Centelles tenia uns 4.500 habitants i la idea de la comunicació, de tot tipus, estava a anys llum de la que ara tenim concebuda.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, març de 2010 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094