Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Parlem d'urbanisme

Des de fa un temps el desenvolupament urbanístic, tant per als mitjans de comunicació com per a molta part de la ciutadania, ve associat amb corrupció i no hi ha cap mena de dubte que en molts dels casos que han sortit a la llum això ha estat així, però penso que cal parlar-ne per tal d’esbrinar tota la complexitat que té el desenvolupament urbanístic d’un municipi o d’una ciutat.

A mi em toca parlar de Centelles, el meu municipi, on un equip de persones des de fa més de 14 anys estem desenvolupant, a més de l’urbanístic, tots els àmbits de la vida municipal amb moltes ganes i il·lusió.

Centelles en aquest període de temps ha tingut un creixement important, tot en zona urbana, en nombre d’habitatges i d’indústries, fruit del creixement que ha experimentat l’economia del nostre país en aquesta última dècada, concretament des del 1996 fins el 2007.

Aquest creixement ha estat emmarcat pel Pla general, aprovat definitivament l’any 1983, que era molt expansionista i que no està ni de bon tros esgotat, ja que queden per desenvolupar molts sectors, com el que va de la font del Xumet fins a can Moreu o el que va des del carrer de Lleida vorejant la riera Xica fins arribar al sector de la Gavarra. També es poden fer reconversions de zones que eren industrials a urbanes com són l’antiga fabrica GMB, can Martín i el Vapor. A més de tot això també hi ha molts terrenys dins el nucli urbà per construir, cosa que sobrepassarien els 300 habitatges.

El nostre municipi ha tingut un creixement contingut, ja que sempre s’ha intentat complir escrupolosament el nombre d’habitatges que marcava el Pla general. A més quan s’ha fet un canvi d’ús d’indústria a habitatge, com per exemple a Cetriko i a Madel, sempre s’ha marcat a la baixa sobre les perspectives que donava el Pla general.

També cal remarcar que no hi ha hagut cap mena de requalificació de terrenys agrícoles a urbans en aquests 14 anys i l’única zona urbanitzable programada que marcava el Pla general que s’ha tirat endavant és la del sector 12, que va des del pont de les Bruixes i el carrer d’Aiguafreda fins a la Gavarra. Per tant queda palès que el que hem desenvolupat és allò que preveia estrictament la norma.

Sempre hem tingut clar que Centelles havia de créixer dins de la trama urbana i que s’havia de mantenir la zona agrícola, tant la del sector de la carretera de Sant Feliu de Codines, cantó muntanya, com la de la resta del terme municipal.

Una de les coses que sí que hem tirat endavant, i no exempta de dificultats, és la del sector de Sant Pau. Amb aquesta actuació pretenem legalitzar una qüestió de fet com és un assentament d’habitatges dins del bosc i que el Pla general ja havia previst.

En conseqüència tinc la satisfacció de poder manifestar que tot el creixement ha estat ordenat, harmònic, escrupolós i restrictiu amb allò que va marcar el Pla general de 1983 i això ha contribuït a fer un poble per poder viure i conviure.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, novembre de 2009 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094