Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

11 anys del cap

A finals de l’any 2000 Centelles va començar les visites mèdiques en el centre d’atenció primària que a més a més es va convertir en un ABS per als municipis de Centelles i Balenyà, al qual, últimament, s’hi ha incorporat Sant Martí de Centelles.

Prèvia a aquesta posada en funcionament hi van haver cinc anys de treball per tal de buscar el terreny idoni, fer la cessió i per aconseguir que la Conselleria tirés endavant el projecte i la construcció de l’edifici.

Un cop s’anava acabant la construcció del nou edifici es va encetar la discussió sobre quin tipus de funcionament havia de tenir el centre, ja que en aquell moment hi havia la possibilitat de poder-lo autogestionar amb metges i sanitaris del mateix centre emulant com a precedent la forma de gestió del CAP del Remei de Vic que va ser pioner en aquest sistema de gestió.

És a partir d’aquí que l’Ajuntament i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya vam acordar que si hi havia un equip mèdic del territori que volgués tirar endavant aquest projecte nosaltres li donaríem suport i així va ser: la quasi totalitat de professionals que treballaven a Centelles més professionals de la població que ho feien en d’altres centres de la comarca i fora es van ajuntar per crear una empresa per poder-se presentar al concurs i optar a la gestió del CAP.

Una vegada fets tots els tràmits administratius legals per tal de fer la gestió d’aquesta categoria i tret a concurs, finalment qui va guanyar aquesta plaça va ser l’equip dirigit pel doctor Ramon Vilatimó que ha estat qui ha gestionat fins a data d’avui el centre.

Tant la primera adjudicació com la segona han estat de 6 anys i si fem una anàlisi dels 11 anys de gestió d’aquest ABS hem de convenir que es va fer una bona elecció i la gestió ha estat i és bona. En aquest període s’han multiplicat els serveis que es donen. Centelles tenia un dispensari amb dos metges, dues infermeres i dues administratives i ara tenim un equip amb quatre metges de família, dues pediatres, tres infermeres, quatre administratives, dos odontòlegs, tres higienistes, quatre auxiliars i dues persones de la neteja o sigui que hem passat de 6 a 24 persones.

A més s’ha pogut complementar amb altres serveis privats com: podologia, dietètica, acupuntura, psicologia, homeopatia i odontologia i també tenim assistència conjunta amb la residència Sant Gabriel i col·laboració amb els serveis socials de l’Ajuntament i amb Santa Creu de Vic. És per tot això que tenim una bona gestió mèdica al nostre municipi i a més a més amb un bon horari de servei, de 8 del matí a 9 del vespre, tots els dies de la setmana inclosos els festius; no cal dir, però, que els dies festius només és un servei d’urgències. Pensem que per una població de 12 mil habitants són uns serveis adequats i necessaris per a una atenció sanitària correcta.

És per aquest motiu que voldria manifestar el meu suport amb l’actual sistema de funcionament i demanar a qui correspongui que no seria lògic fer cap tipus de retallada d’aquests serveis perquè seria en detriment de la qualitat.

Nosaltres, no tant com alcalde de Centelles però sí com a president del Consell Comarcal d’Osona, del juliol de 2007 al juliol de 2011, vam emprendre una difícil tasca de concentració de serveis de guàrdia i d’urgència a les nits i en alguns indrets de la comarca dels caps de setmana. Va ser una feina dura i difícil, ja que ens vam haver de posar d’acord professionals i entitats d’usuaris per tal que s’entengués que s’havien d’optimitzar els recursos i que no era justificable mantenir serveis de guàrdia a cada un dels caps de la comarca amb la despesa que això comportava i pel poc treball efectiu que en molts centres es feia.

Aquesta concentració es va portar a terme l’1 d’abril de 2008 i no va deixar de portar més d’un problema i més d’una incomprensió, però pensem que el sentit comú va prevaldre i ara ningú posa en dubte els beneficis d’aquesta reorganització a la nostra comarca.

Una vegada més vull reiterar el meu suport amb la gestió del CAP i de l’ABS de Centelles, dels quals vaig ser un dels impulsors perquè tirés endavant aquest sistema, així com d’altres solucions organitzatives que afecten el meu municipi i la ciutadania.

És per això que sempre he estat en plena disposició com a representant d’una Administració, entenent l’administració com un ens únic en el qual cada un ha d’exercir la seva responsabilitat d’acord al lloc que li toca representar, en el meu cas d’alcalde, per buscar la millor solució pels ciutadans i ciutadanes i tenint en compte que els costos s’han d’optimitzar i sempre intentant que això no signifiqui la pèrdua de serveis bàsics per a les persones.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, novembre 2011 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094