Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

C-17: un eix cabdal

La C-17 ha esdevingut sempre l’eix de comunicació del Vallès i de l’àrea metropolitana de Barcelona amb Centelles i les comarques d’Osona i el Ripollès. Aquesta via de comunicació té un coll d’ampolla històric, que és el seu pas pel Congost, des que passava pel mig dels nuclis del Figaró i d’Aiguafreda fins que es va anar desenvolupant el nou traçat que va entre la llera i una mica per sobre el riu, en el seu pas pel Figaró, i tot aquest coll d’ampolla que hi ha entre el l’antiga fàbrica de Leiro fins a arribar als nuclis de Sant Martí de Centelles i Aiguafreda. No cal dir que això ens crea un seguit de problemes especialment en el seu últim tram, al municipi de Tagamanent, ja que quan plou una miqueta sempre hi ha un cotxe o altre que de pujada o de baixada xoca o té algun accident amb les consegüents retencions de vehicles.
Aquest eix és absolutament cabdal pel desenvolupament d’ambdues comarques però a més també ho és perquè amb el desdoblament de l’eix transversal s’han anat incorporant noves vies de comunicació que fan que els sigui més fàcil passar per aquest indret abans que per altres llocs, a l’hora d’anar cap a Barcelona, com és el cas, per exemple, d’una part important de persones d’Olot i de la Garrotxa.
Cal tenir en compte que si bé s’han fet obres de millora, també s’ha desdoblat l’autovia de Centelles a Ripoll donant cobertura i comunicació a les nostres comarques d’una manera digna, mentre que, per altra banda, de Centelles a tot el pas pel seu congost s’ha mantingut amb una carretera amb dues vies de circulació per sentit, i això és realment el que ens crea tots aquests problemes, ja que ni les entrades i sortides dels municipis compleixen els cànons generals d’una autovia ni molt bona part del traçat.
És per això que des de fa uns anys plantegem que es doni solució a aquest coll d’ampolla del congost. I pensem que hi ha una solució com la que hem proposat a la Xarxa de municipis de la C-17 que consisteix en fer un parell de túnels. Nosaltres som de l’opinió que no cal fer altres traçats de carreteres per a solucionar aquests problemes de la C-17, pensem que la via de comunicació és correcta i que cal prendre les mesures pertinents perquè sigui segura i doni més fluïdesa i rapidesa en aquest tram del congost.
A les dues comarques ens interessa molt estar connectades amb el Vallès, especialment els municipis del sud d’Osona, on molts dels habitants treballen a l’entorn industrial o comercial de Granollers i municipis veïns. Hi ha molta interrelació entre la ciutadania del Vallès i d’Osona i per tant pensem que la tasca que hem de fer tots plegats és la de demanar una solució, com estem fent, que sigui lògica i el menys costosa possible, però que doni la sortida que tots volem, que és la de convertir la carretera en autovia i que aquesta tingui totes les condicions que una autovia ha de tenir. I així ho hem manifestat a la Xarxa de municipis de la C-17 i així estem treballant i treballarem, perquè es doni solució a aquest greu problema que tenim tots plegats.
Necessitem una bona xarxa de comunicació eficient, de caràcter públic, per a donar cobertura tant a la circulació de vehicles com al transport públic, com pot ser la via del tren. Ambdues són absolutament necessàries per a garantir el creixement i desenvolupament de les nostres comarques. Pensem que una bona xarxa de comunicació de tren donaria sortida a la circulació de persones que en aquest moment han d’agafar el vehicle per anar al seu lloc de treball, sigui a l’àrea metropolitana de Barcelona, sigui a la ciutat de Barcelona. I això no vol dir créixer més, sinó que vol dir garantir que el conjunt de l’activitat tant econòmica com social que tenim en aquest moment necessita garantir aquestes vies de comunicació per a poder exercir la seva activitat d’una manera molt més adequada al segle XXI.
Estem treballant ambdues propostes i pensem que des de la unió de tots els ajuntaments que ara ens hem creat en la Xarxa de municipis de la C-17 és una plataforma idònia per a sumar sinèrgies i per a garantir que les nostres propostes vagin tenint el seu fruit. Qualsevol cosa que es desenvolupi a Osona, com per exemple la universitat, té una translació directa a les comarques del Vallès i del Barcelonès, i qualsevol cosa que es desenvolupi als dos Vallès i el Barcelonès, com per exemple les empreses d’alta tecnologia farmacèutica o del motor, té una relació directa amb nosaltres, perquè avui dia el lloc de treball ha de poder estar garantit amb una bona xarxa de comunicacions, perquè puguem continuar fent la nostra vida al lloc on ja tenim plantejades les relacions familiars i d’amistat.

Miquel Arisa Coma
Alcalde

Centelles, novembre de 2016 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094