Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

La recollida de deixalles

A Centelles en aquest moment tenim 7250 habitants i produïm a l’any unes 4070 tones de deixalles, cosa que representa que cada habitant en fa 30 quilos per any. Una part és l’orgànica que són totes les restes vegetals, d’aliments, etc., les recollim tres cops per setmana i les portem a la planta de compostatge dels Sots on en fan compost i així contribuïm a reutilitzar aquesta matèria orgànica amb adobs i terres. Un altre tipus de deixalles són les restes d’envasos de plàstic i de cartró que dipositem a un contenidor que també recollim tres cops per setmana i les traslladem a la planta de triatge que hi ha a Vic, gestionada pel Consorci de Residus que regenta el Consell Comarcal d’Osona, i allà separen els envasos de plàstic, el cartró i els brics que s’empaqueten i es porten a diferents recuperadors especialitzats per tal de reutilitzar aquestes matèries. Hi ha també els contenidors verds en els quals hi posem tot el que no és reutilitzable i aquests, a part del centre urbà on ho fem porta a porta, es recullen cada dia, sis dies a la setmana i es porten a l’abocador d’Orís; aquests residus de moment es colguen a l’abocador, però està en perspectiva instal·lar-hi una planta de minimització que servirà per recuperar material que va en aquesta recollida i que és reutilitzable i així allargar la vida de l’abocador i recuperar el màxim tot de matèries primeres com cartró, ferro, fusta, que inadequadament va allà i poden ser reutilitzades. El primer dilluns de cada mes recollim els voluminosos, dels quals en recuperem la gran majoria de material. També recollim el vidre, els olis de cuina, i tot el que va a parar a les minideixalleries i a la deixalleria.

Tots aquests serveis es paguen en part a través de la taxa d’escombraries i si enguany la tarifa domèstica és de 89 euros vol dir que fem totes aquestes recollides per 24 cèntims d’euro al dia. Cal tenir en compte que tot i que la quota pot semblar cara solament cobreix el 87% del seu cost real, ja que hem de recordar que no solament paguem la feina de recollir tots aquest residus sinó també els llocs on els portem: l’abocador ens cobra 38,80 euros per tona, la planta de compostatge 21,03 euros i la planta de triatge 97,08, però de la recuperació del material que es reutilitza ens tornen 51,58 euros per tona.

Hem de tenir consciència que en la societat moderna com la nostra volem gaudir d’uns serveis que ens facilitin la vida quotidiana, com comprar tot tipus de menjars envasats, i cada producte té el seu embolcall i tots aquests materials, com que estem en un món finit, cal que els tornem a reutilitzar per no malbaratar innecessàriament matèries primeres i així preservar més el medi on vivim. És per això que hem de tenir consciència que els residus que generem els hem de seleccionar per tal de fer les recollides el màxim de bé possible, però també hem de ser conscients que és molt més barat que ens vinguin a recollir tots aquest residus que generem que el que ens costa un cafè a la cafeteria.

No podem oblidar que en les ultimes dècades la generació de residus ha sofert un augment molt considerable; fa 12 anys, amb 5787 habitants, se’n van recollir 1655 tones o sigui 2415 tones menys que ara, això vol dir que no té res a veure el que consumíem i la manera com ho fèiem amb la d’avui i no diguem la de fa 20 o 30 anys, quan els residus que generàvem eren mínims i la reutilització a la pràctica se la feia cadascú, però ara la nostra societat ha evolucionat moltíssim i vivim d’una altra manera amb més qualitat de vida i molta més seguretat alimentària a les nostres llars i si volem mantenir aquest nivell de vida cal que ens prenguem seriosament que hem de reutilitzar el màxim tot i cada un dels productes i dels envasos que fem servir. Fins fa molt poc quan es produïa un producte no es pensava en la seva reutilització i ara s’hi ha de pensar i això és feina de tots.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, setembre de 2008 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094