Ajuntament de Centelles

CALENDARI FISCAL

Gestions per internet

A través de l'oficina a internet l'Organisme de Gestió Tributària podeu efectuar: 
· Pagaments
· Domiciliacions
· Duplicats de rebuts o altres gestions les 24 hores.
 

Organisme de Gestió Tributària OFICINA DE VIC

C/ Historiador Ramon d'Abadal, 5 Edifici El Sucre 08500 VIC
Tel. 938 853 673 Fax 938 895 005
E-mail: orgt.vic@diba.es
 

Calendari del contribuent 2017

Conceptes que recapta l'ORGT per a l'AJUNTAMENT DE CENTELLES Dates de pagament Càrrec domiciliació
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -1A FRACCIÓ - DOMICILIAT   02/05/2017
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA de 01/03/2017 a 03/05/2017 02/05/2017
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIAT   03/07/2017
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIAT de 02/05/2017 a 04/07/2017 03/07/2017
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS de 01/09/2017 a 02/11/2017 02/11/2017
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS de 01/09/2017 a 02/11/2017 02/11/2017
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de 01/09/2017 a 02/11/2017 02/11/2017
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS de 01/09/2017 a 02/11/2017 02/11/2017
TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM de 01/09/2017 a 02/11/2017 02/11/2017
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL de 01/09/2017 a 02/11/2017 02/11/2017
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS de 01/09/2017 a 02/11/2017 02/11/2017
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES de 15/09/2017 a 15/11/2017 02/11/2017

 

Data actualització: 13/02/2017

 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094