Ajuntament de Centelles

COMPOSICIÓ DEL PLE MUNICIPAL

El ple municipal és el màxim òrgan de poder de l’ajuntament. El plemunicipal de Centelles està format per l’alcalde, tots els regidors i el secretari. Les sessions dels plens municipals són totalment públiques: qualsevol ciutadà que ho desitgi, pot assistir-hi i així conèixer de primera mà el seu funcionament i les decisions preses.

Competències i funcions

El Ple té totes les competències que li dóna la llei, entre les que cal destacar l’exercici dels grups de l’oposició en el seu control de la seva tasca i solament té delegades les competències a la Junta de Govern Local de:
- L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària, article 22.2.j)
- La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament, article 22.2K)

Composició

El ple municipal de Centelles està format per l’alcalde, tots els regidors i el secretari.


Neus Verdaguer

Neus Verdaguer Paré - Regidora


PSC-CP

E-mail: verdaguerpn@diba.cat


» Més informació

Regidories:
» Festes
» Gent gran
» Medi ambient

 Miquel Angel Alabart

Miquel Àngel Alabart Saludes


Ara Junts per Centelles

 

» Més informacióDolors Calm

Dolors Calm Morera


Grup municipal CIU

E-mail: dolorscalm@gmail.com


» Més informació

 

 

 

 

 

 

 

 

Data actualització: 02/01/2018

 


Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094