Ajuntament de Centelles

CONTACTE

Des d'aquí podrà sol·licitar la informació que vostè desitji o fer-nos arribar les seves queixes o suggeriments.


codi seguretat


enviar


AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades s’inclourann en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament de Centelles per al seu tractament informàtic.

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094