Ajuntament de Centelles

ENLLAÇOS

Generalitat de Catalunya www.gencat.cat
Diputació de Barcelona www.diba.cat
Consell Comarcal d'Osona www.ccosona.cat
Parlament de Cataluny www.parlament-cat.cat
Organisme de Gestió Tibutària http://orgt.diba.cat/cat
Agencia Estatal de Administración Tributaria www.aeat.es
Insitut d'Estadística de Catalunya www.idescat.cat
Agència catalana de consum www.consum.cat
Seguretat Social www.seg-social.es
Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona www.diba.cat/salutpconsum/
Administració oberta de Catalunya www.cat365.net
   
Servicio público de empleo www.sepe.es
Oficina de treball de la Generalitat www.oficinatreball.cat / feinaactiva.gencat.cat
   
Portal de la mobilitat www.mobilitat.net
Previsió del temps www.meteocat.com
Plànol de carrers de Centelles http://sitmun.diba.cat/sitmun_gca/?mun_ine=08067
   
Catalunya turisme www.gencat.net/turistex_nou/home.htm
Turisme a prop de Barcelona www.turismepropbarcelona.cat/ca
   
Universitat de Vic www.uvic.cat
Universitat Autònoma de Barcelona www.uab.es
Universitat de Barcelona www.ub.es
Universitat Politècnica de Catalunya www.upc.es
Universitat de Girona www.udg.edu
Universitat Oberta de Catalunya www.uoc.edu
Universitat Pompeu Fabra www.upf.es
Universitat Catalana d'Estiu www.ucestiu.com
Universitat Ramon Llull www.url.es
Portal universitari www.universitarios.org
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya www.xtec.es

 

Data actualització: 15/04/2015

 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094