Ajuntament de Centelles

AVÍS LEGAL

L'Ajuntament de Centelles manté aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l’Ajuntament no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.
En conformitat a l’establert a les lleis 15/1999 (Protecció de Dades de Caràcter Personal) i 34/2002 (Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic) s’informa del següent:

Titularitat de la pàgina web
Domini: www.centelles.cat
Titular: Ajuntament de Centelles
Adreça: C/ Nou 19 08540 Centelles
Telèfon: 938 810 375
Adreça electrònica: centelles@diba.cat
C.I.F.:
Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

Reproducció de fotografies alienes:
Aquest portal web conté fotografies, algunes de les quals no són propietat de l'Ajuntament, tot i que en disposa d'un determinat dret de reproducció. En aquests casos, caldrà respectar les llicències i autoritzacions de cada una d'elles. No es permet copiar, distribuir ni comunicar públicament l'obra, fer-ne obres derivades, ni fer-ne un ús comercial.

Protecció de dades personals: Sense prejudici del previst en cadascun dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a l’Ajuntament de Centelles al tractament automatitzat de les mateixes per a les finalitats indicades en els formularis.
L’Ajuntament de Centelles, incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. L’Ajuntament de Centelles no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de l’Ajuntament.

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions: Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. L'Ajuntament de Centelles no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes.

 

Data actualització: 31/03/2013

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094