MIQUEL ÀNGEL ALABART SALUDES

Miquel Angel AlabartNom i cognoms: Miquel Àngel Alabart Saludes
Any i lloc de naixement: Informació no facilitada

E-mail: Informació no facilitada

 

CV

Informació no facilitada pel membre del Ple.

 

Data actualització: 17/03/2017