Ajuntament de Centelles

NOTICIA

Obres a l’avinguda Ildefons Cerdà

 


Aquests dies s’han realitzat les obres que restaven pendents d’executar a l’avinguda d’Ildefons Cerdà: fer una substitució total del tub de clavegueram que va des de la cruïlla de la plaça dels Àngels fins al carrer de l’Estació, i en l’apartat de sanejament fer 30 metres de tub del clavegueram nou, un pou i dos embornals nous. Pel que fa a pavimentació s’han arrancat i tornat a col·locar cinquanta metres de les vorades de pedra existents que estaven enfonsades, la caixa de paviment nova amb sub-base tot-ú per a poder treure els flonjalls provocats per l’antiga claveguera, base paviment de formigó i la capa final de rodadura en tot el tram de 790 m2 i s’ha acabat amb la senyalització horitzontal al paviment pintant el pas de vianants i les places d’aparcament. El cost total de les obres puja la quantitat de 30.900 euros.

Dimarts, 5 de desembre de 2017

 

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094