Ajuntament de Centelles

NOTICIA

Obres al cementiri

 


Durant aquest darrer mes s’han portat a terme obres de millora i ampliació al recinte del cementiri. Aquestes obres, amb un pressupost de licitació de 176.739,64 euros, es van adjudicar a l’empresa HPSA, Construcción y Servicios mediambientals, SA per un import de 116.395,40 euros.

L’adjudicació, que ha estat subvencionada el 100% per la Diputació de Barcelona, ha tingut com a objectiu principal pavimentar el cementiri per tal de treure les humitats que hi havia als nínxols per les aigües de la pluja que s’hi estancaven i millorar-ne l’accessibilitat i el manteniment. Aquestes accions han consistit a grans trets en la construcció del clavegueram interior per a la recollida de les aigües pluvials i la conducció posterior fins al torrent del Bellesguard. També s’ha dut a terme el rebaix del terreny format per gravetes i l’execució posterior de la caixa de paviment amb acabat de peces de llambordes de formigó de color sorra. Al mateix temps s’han fet les obres d’ampliació de 29 nínxols al bloc G, adjudicades a l’empresa Xavier Muntadas Pujol, SL i s’ha afegit un quart pis als que hi havia de la mateixa tipologia. Encara queda pendent pintar tot el recinte. De moment s’han sanejat parets i reparat arestes dels nínxols. La voluntat municipal és la d’aconseguir renovació del cementiri.

« Més informació de les obres al cementiri »

Dijous, 26 d'octubre de 2017

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094