Ajuntament de Centelles

NOTICIA

Ple extraordinari municipal de Centelles del 22 de novembre 2017

Es va convocar, a les dues del migdia, el ple extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia: “Sorteig de la designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017”.

Van excusar la seva assistència els regidors Xavier Serra Mas (PSC-CP), Cristina Ciudad Fernández (PSC-CP), Alfons Giol Amich (Ara Junts per Centelles) i Dolors Calm Morera (PDeCAT).

Seguidament, per mitjà d’un programa informàtic, es va procedir a l’obtenció del recompte de meses i electors per grau d’escolaritat i tipus de cens de les nou meses que hi ha al municipi de Centelles. Per mitjà del mateix programa es va fer el sorteig per a les tasques de president i dos vocals de cadascuna de les meses així com dels dos suplents que hi haurà per a cadascun dels càrrecs. Les persones designades seran avisades oportunament.

El punt es va aprovar amb el vot a favor de tots els regidors assistents al ple.

Divendres, 24 de novembre de 2017

 

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094