Ajuntament de Centelles

NOTICIA

Ple ordinari municipal de Centelles del 25 de maig de 2017

Amb l’assistència de tots els regidors es va celebrar la sessió ordinària del ple del 25 de maig.

Es va aprovar el canvi de nom del grup municipal de Convergència i Unió a grup municipal Partit Demòcrata (PDeCAT). La regidora d’aquest grup, Dolors Calm va agrair la gestió de l’equip de govern i Ara Junts en aquest afer. Per la seva banda, Víctor Barquer, regidor no adscrit va mostar el seu desacord si bé es va abstenir en la votació.

Es va ratificar el Decret d’Alcaldia número 59 de 2017 que fa referència a la provisió del lloc de treball d’interventor, reservat a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional. Alfons Giol portaveu d’Ara Junts va argumentar que “per a nosaltres la qüestió retributiva d’aquesta plaça és important per fer el lloc més atractiu i potser hauria estat bé crear la plaça conjuntament amb un altre municipi”. El punt següent va ser l’aprovació del contracte temporal d’una treballadora familiar.

El punt cinquè de l’ordre del dia era donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 10 de març al 15 de maig de 2017, un dels quals fa referència al Pla Parcial i reparcel·lació de Sant Pau on s’ha constituït la nova Junta de propietaris. Ara s’ha fet un pas definitiu, segons explica l’equip de govern, per notificar veí per veí com queden les seves finques i tornar a parlar de les quotes corresponents.

Seguidament, en un altre ordre de coses, l’alcalde, Miquel Arisa Coma va llegir un informe referent al Palau dels Comtes que diu “L’any 1989-1990 l’Ajuntament desestima la compra de l’immoble que és comprat per Palau Comtal Centelles SL. Hi va haver plets amb els llogaters i la propietat només va guanyar un d’ells tot i que pacta amb la resta. El 2004 l’Ajuntament va comprar una part per fer el pas de Cal Comte. El mes de desembre de 2010 es va comunicar als propietaris l’interès de comprar el Palau per un màxim de 950.000 euros tot i que ells en demanaven 3,2 milions. Del 2012 al 2017 no es va fer cap oferiment per la paralització del Pla de Barris. L’abril de 2017 es tornar a fer un oferiment de 850.000 euros i, davant de la manca de resposta es desestima. Paral·lelament l’11 de maig hi ha un esfondrament parcial de la teulada i s’insta a la propietat que faci la reforma oportuna”. Per Alfons Giol, d’Ara Junts, “aquest tema desvetlla inquietud a la població” i s’ofereixen “a donar un cop de mà a l’equip de govern”. Per Giol el tema del palau “és un objectiu de poble a nivell tècnic, social, cultural i econòmic i cal fer-ho entre tots els grups municipals i demanar la opinió del poble”. Per a Josep Paré, 1r tinent d’alcalde i portaveu de l’equip de govern “la situació ha canviat els darrers dos mesos i cal tenir en compte que parlem d’una propietat privada i cal saber què en volen fer”. Dolors Calm, regidora del PDeCAT va retreure a l’equip de govern la falta d’intenció en la compra de l’immoble “si haguessin tingut la intenció de comprar-lo haurien vetllat pel seu manteniment” i ara “no hi hauria una imatge tan lamentable del centre”. La regidora també va demanar pel cost del pont d’obres que s’ha instal·lat. Víctor Barquer, regidor no adscrit va dir “la decisió l’ha de prendre el poble. El poble ha de dir que es vol fer: comprar, expropiar o declarar en ruina. Ara ja no li correspon al plenari sinó al poble”.

L’alcalde, Miquel Arisa Coma va dir “cal plantejar les coses en el moment que passen. En primer lloc cal fer un estudi de les patologies de l’edifici i després endegar un procés participatiu amb un mostreig ben fet i en el qual els veïns i veïnes del poble puguin opinar. Crec que és la única via seriosa”. A la petició dels diversos grups municipals de formar part d’una comissió de treball sobre el tema del palau, l’alcalde va dir “deixem que les coses tècniques les facin els tècnics i després estem oberts a fer un grup per parlar-ne tots els grups municipals”.

En l’apartat de precs i preguntes el grup municipal d’Ara Junts planteja el tema de la contaminació lumínica i si és possible penjar les imatges del ple d’immediat, sense haver d’esperar a aprova les actes. El PDeCAT pregunta perquè s’ha encarregat les obres de pintar el camp de futbol a una empresa que no és de Centelles. Víctor Barquer pregunta si l’Ajuntament sap com està el tema de les pedreres de Seva i si han participat a les trobades de la plataforma Stop pedreres.

«Més informació del Ple del 25 de maig de 2017»

Dijous, 14 de juny de 2017

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094