Ajuntament de Centelles

NOTICIA

Reforma important a la xarxa d’instal·lació elèctrica als punts de transformació de mitjà tensió a la central de Banyeres del Servei Elèctric Municipal

 


La central de Banyeres del Servei Elèctric Municipal ha tancat el cicle de les obres de millora fent tota la xarxa elèctrica molt més segura i fiable, a més de tenir les instal·lacions adequades al moment actual en què tot es va robotitzant. S’ha fet el canvi dels elements necessaris. S’ha canviat interruptors manuals per automatitzats i mecanitzant-los a fi i efecte de poder-los manipular via telemàtica.

Pel que fa al punt on hi ha la connexió entre Endesa, Red Eléctrica de España (REE) i Electradistribució Centelles, ja el 2005 es va plantejar passar dues línies soterrades de 25.000 volts de la subestació municipal a la seva amb els interruptors de manipulació corresponents i amb un cost de 164.000 euros. Amb aquella intervenció i l’actual s’ha acabat d’instal·lar-hi tots els aparells absolutament automatitzats i teledirigits.

El poble de Centelles està unit per una xarxa elèctrica de 25.000 volts de doble circuit a través d’un anell perimetral que dóna la volta a tot el nucli urbà. Unes línies són soterrades i les altres són aèries, cosa que permet que cada una de les estacions transformadores tingui dos punts de connexió que fa que la seguretat de subministrament sigui fiable gairebé el 100%. Aquestes quatre línies van a l’estació transformadora de Banyeres on a través de dos circuits connectem amb la subestació d’Endesa i Red Eléctrica de España, que transformen de 220.000 volts a 25.000 volts que és on connectem nosaltres.

Calia automatitzar les dues línies que van des de l’estació de Banyeres fins a les instal·lacions d’Endesa i REE. I aquesta ha estat l’última gran reforma de la receptora de l’Electradistribució Centelles a Banyeres. S’han instal·lat dos grups de cabines absolutament motoritzades, la qual cosa permet que si hi ha alguna incidència es pugui donar subministrament alternatiu. Això s’aconsegueix amb sis cabines de protecció, dues de reserva i la resta una per a cadascuna de les quatre línies que donen servei a Centelles. Ara hi ha una instal·lació de mitja tensió de primer nivell connectada totalment per fibra òptica, que permet que ser absolutament autosuficients tant en la gestió com en la manipulació dels aparells i que es pot comandar de forma remota i també manual. La inversió ha estat de 393.115,61 euros.

El passat dimarts, dia 24 d’octubre, es va organitzar una visita a la central de Banyeres amb tots els treballadors/es i el personal tècnic municipal per veure com han quedat les instal·lacions després de les millores. L’alcalde Miquel Arisa Coma va dir “Ara sí que podem dir que tenim una instal·lació excel·lent de mitja tensió de 25.000 volts igual que de baixa tensió de 400 volts, i que la nostra és una de les companyies que dóna més fiabilitat de servei de l’estat, ja que passem a tenir dos punts de connexió automatitzats entre les nostres instal·lacions i les d’Endesa. I això ens permet garantir el subministrament d’una manera molt més eficaç a tot l’anell perimetral que dóna la volta al nucli urbà fins al mateix punt d’alta tensió i ara sí que qualsevol avaria important ja no dependrà de les nostres instal·lacions, sinó, en tot cas, de les d’alta tensió de Red Eléctrica de España, com va passar l’any 2003 amb l’esclafit”. “Al llarg de vint anys s’ha anat reinvertint una part importantíssima dels beneficis, sempre superior al 50%, a millorar la xarxa elèctrica, fins a tenir unes molt bones instal·lacions així com dues companyies, la de distribució i la comercialitzadora, absolutament sanejades i que donen els seus beneficis econòmics any rere any”.

« Més informació »

Dimecres, 25 d'octubre de 2017

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094