Ajuntament de Centelles

ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern que dirigeixen el govern i l’administració municipal són:

• L’alcalde
• Els/les tinents/es d’alcalde/essa
• La Junta de Govern Local
• La comissió informativa /comissions informatives (Junta de Portaveus)
• La Comissió Especial de Comptes
• El Ple de la Corporació

ORGANIGRAMA DE L'AJUNTAMENT DE CENTELLES


Relació d’òrgans de govern, funcions i persones al càrrec:

ALCALDE - Miquel Arisa

PLE MUNICIPAL « més informació »

JUNTA DE GOVERN « més informació »

1r Tinent d'alcalde: Josep Paré
2ª Tinenta d’alcalde: Cristina Ciudad
3r Tinent d'alcalde: Antoni Castells
4ª Tinenta d’alcalde: Neus Verdaguer

REGIDORIES: « més informació »

ADF: Antoni Castells
Benestar-família: Josep Paré
Comerç i fires: Xavier Serra
Cooperació i solidaritat: Cristina Ciudad
Cultura: Xavier Serra
Educació: Cristina Ciudad
Esports i manteniment: Josep Arisa
Festes: Neus Verdaguer
Formació d'adults, musical i artística: Xavier Serra
Gent Gran: Neus Verdaguer
Gestió i planificació econòmica: Josep Paré
Indústria: Xavier Serra
Joventut: Cristina Ciudad
Medi Ambient: Neus Verdaguer
Normalització lingüística: Miquel Arisa
Obres i Patrimoni: Antoni Castells
Planificació territorial: Miquel Arisa
Procés nacional: Josep Arisa
Processos participatius: Josep Paré
Promoció econòmica: Xavier Serra
Qualitat urbana i Mobilitat: Antoni Castells
Sanitat: Antoni Castells

EMPRESES MUNICIPALS

Electradistribució, SLU
Electracomercial, SLU

President: Miquel Arisa
Vocals: Josep Paré, Josep Arisa, Antoni Castells, Xavier Serra

SERVEIS MUNICIPALS

• Sorea, SA
• Neteja i escombraries

COMISSIÓ DE PORTAVEUS, TRANSPARÈNCIA I PROCESSOS PARTICIPATIUS

Descripció
Les comissions informatives són òrgans d’estudi, informe o consulta que tracten els assumptes que s’han de sotmetre al ple i que els correspongui per raó de la matèria.

Convocatòries
Les comissions informatives es reuneixen la setmana que es fa el Ple.

Composició

President: Josep Paré
Vocal: Xavier Serra
Vocal: Neus Verdaguer
Vocal: Josep Arisa
Vocal: Dolors Calm
Vocal: Margo Prims
Vocal: Alfons Giol
Vocal: Víctor Barquer

COMISSIÓ INFO AAP (Àrea d’atenció a la persona)

Presidenta: Cristina Ciudad
Vocal: Xavier Serra
Vocal: Neus Verdaguer
Vocal: Josep Paré
Vocal: Miquel Àngel Alabart
Vocal: Margo Prims
Vocal: Dolors Calm
Vocal: Víctor Barquer

COMISSIÓ INFO AOT (Àrea d’ordenació del territori)

President: Miquel Arisa
Vocal: Antoni Castells
Vocal: Josep Arisa
Vocal: Neus Verdaguer
Vocal: Rosa Puig
Vocal: Margo Prims
Vocal: Dolors Calm
Vocal: Víctor Barquer

COMISSIÓ INFO AGSG (Àrea de Gestió i Serveis generals)

President: Josep Paré
Vocal: Xavier Serra
Vocal: Cristina Ciudad
Vocal: Neus Verdaguer
Vocal: Alfons Giol
Vocal: Rosa Puig
Vocal: Dolors Calm
Vocal: Víctor Barquer

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

President: Josep Paré
Vocal: Xavier Serra
Vocal: Cristina Ciudad
Vocal: Neus Verdaguer
Vocal: Alfons Giol
Vocal: Miquel Àngel Alabart
Vocal: Dolors Calm
Vocal: Víctor Barquer

COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL SOBRE EL PALAU DELS COMTES DE CENTELLES (NO PERMANENT)

President: Josep Paré
Vocal: Antoni Castells
Vocal: Alfons Giol
Vocal: Dolors Calm
Vocal: Víctor Barquer

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL

President: Miquel Arisa
Vocal: Cristina Ciudad
Vocal: Neus Verdaguer

FUNDACIÓ PRIVADA OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT

President: Xavier Serra

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

President: Xavier Serra

CENTRE D’ART EL MARÇÓ VELL

President: Xavier Serra

CONSELL DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

Presidenta: Cristina Ciudad
Vocal: Neus Verdaguer

Data actualització: 23/10/2017


 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094