Ajuntament de Centelles

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Què és la participació ciutadana. És tota aquella activitat adreçada a influir directa o indirectament en les polítiques públiques i, per tant, el procés pel qual la ciutadania pren part en la gestió de l’esfera pública municipal. La participació ciutadana s’entén com una aportació que complementa, enriqueix i dóna qualitat a l’acció de govern dels càrrecs electes.
Per a participar en les polítiques locals de Centelles, hi ha establerts diferents canals de comunicació i mecanismes de participació:

El nostre Ajuntament no disposa de ROM (Reglament Orgànic Municipal). Sí que disposa de consells de participació, comissions i posa en marxa diferents processos participatius al llarg de l'any.

CONSELLS
COMISSIONS DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DEL MUNICIPI
GRUPS DE PARTICIPACIÓ
PLA DE BARRIS
ENTITATS
PLE MUNICIPAL

El Ple està obert a la ciutadania, que pot assistir a la sessió plenària i participar-hi al punt de l’ordre del dia de Precs i preguntes, en el qual es dóna veu al públic sobre tot tipus de temes. Actualment hi ha una mitjana de 3-4 intervencions en cada ple.

ENQUESTES DE VALORACIÓ / OPINIÓ

2017

2016

PROCESSOS PARTICIPATIUS
ELECCIONS MUNICIPALSData actualització: 15/11/2017

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094