Ajuntament de Centelles

PERFIL DEL CONTRACTANT, CONTRACTES I CONVENIS

Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l’Ajuntament de Centelles ha creat aquest apartat de la web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l’Ajuntament de Centelles conforme al precepte legal esmentat.

Convenis

 

 

 

Històric

PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT PER A CONTRACTES D’OBRES:

- Anunci del procediment negociat amb publicitat per a contractes d’obres

SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL D'ESTIU, TEMPORADA 2012

1. Plec de clàusules

2. Decret de la constitució de la mesa

3. Decret de l’Alcaldia sobre l’adjudicació del Servei

SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D'ESCOMBRARIES DE MATÈRIA ORGÀNICA

1. Plec de clàusules

2. Anunci de contractació de serveis

3. Anunci rectificació errades

4. Decret de la constitució de la mesa

5. Decret de l’Alcaldia sobre l’adjudicació del Servei

SERVEIS DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS EDUCATIUS MUNICIPALS I DE LA BIBLIOTECA

1. Plec de clàusules

2. Aprovació del plec de clàusules i contractació

3. Anunci aprovació del Plec de clàusules i contractació (BOP)

4. Decret de la constitució de la mesa

5. Decret de l’Alcaldia sobre l’adjudicació del Servei

Data actualització: 24/10/2017

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094