Ajuntament de Centelles

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT - SEGON TRIMESTRE 2017

Dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Període Mitjà de Pagamentd'acord amb el RD 635/2014.

SEGON TRIMESTRE 2017  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -5,74
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
1,26
-16,38
-3,79
OAL Residència Sant Gabriel
-21,73
5,31
-21,69

 

CONSULTAR HISTÒRIC

 

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094