Ajuntament de Centelles

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT - PRIMER TRIMESTRE 2017

Dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Període Mitjà de Pagamentd'acord amb el RD 635/2014.

PRIMER TRIMESTRE 2017  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -4,26
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
-1,26
-10,78
-2,95
OAL Residència Sant Gabriel
-13,58
46,15
-12,40

 

CONSULTAR HISTÒRIC

 

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094